Biskupi Peru z wizytą u papieża

„W Kościele autentyczna jedność jest zawsze niewyczerpanym źródłem ducha ewangelizacji" - powiedział Papież peruwiańskim biskupom przybyłym z wizytą ad limina apostolorum. Podkreślił potrzebę jedności episkopatu, której nigdy nie osiąga się ostatecznie, ale trzeba ją stale budować i doskonalić.

Wówczas ukazuje się rzeczywiste oblicze Kościoła katolickiego, którego znamieniem jest jedność. Benedykt XVI wskazał na znaczenie, jakie dla Kościoła w Peru i całej Ameryce Łacińskiej ma misja kontynentalna, ogłoszona przed dwoma laty na konferencji w Aparecidzie.

„Prowadząc misję, Kościół nabiera dystansu do swych problemów wewnętrznych i z nadzieją patrzy w przyszłość – powiedział Papież. – Chodzi o wzbudzenie ducha misyjnego – nie z obawy przed jutrem, ale dlatego, że Kościół jest dynamiczny. Prawdziwy uczeń Chrystusa cieszy się, mogąc Jego boskie Słowo przekazywać bezinteresownie innym i dzielić się z nimi miłością, która wytryska z Jego boku przebitego na krzyżu. Kiedy bowiem piękno i prawda Chrystusa podbijają nasze serca, doświadczamy radości bycia Jego uczniami i z przekonaniem podejmujemy misję głoszenia Jego odkupieńczego orędzia. Zachęcam, byście zebrali wszystkie żywotne siły waszych diecezji. Trzeba, wychodząc od Chrystusa, zawsze szerzyć światło Jego oblicza. Ważne jest zwłaszcza dotrzeć do braci, którzy – nieraz czując się mało dowartościowani czy uważając, że nie poświęca się dostatecznej uwagi ich potrzebom duchowym i materialnym, szukają w innych doświadczeniach religijnych odpowiedzi na swe niepokoje”.

Papież zachęcił biskupów, by byli odważnymi uczniami Chrystusa i misjonarzami, docierając podczas wizytacji do najodleglejszych wspólnot swych diecezji. Podkreślił ważną rolę, jaką mają do spełnienia w peruwiańskich diecezjach zakonnicy i zakonnice. Winni oni zachowywać wierność nauczaniu Kościoła i chętnie włączać się w diecezjalne programy duszpasterskie. Benedykt XVI wezwał do stałej troski o Peruwiańczyków cierpiących z powodu braku pracy czy odpowiedniej edukacji i służby zdrowia, jak też tych, którzy padli ofiarą narkomanii albo przemocy.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama