Papież do ordynariuszy w Ziemi Świętej

„W Dobrym Pasterzu, który daje swe życie za owce, w Nauczycielu, który obmywa stopy swym uczniom, znajdujecie drodzy bracia wzór waszej własnej posługi w służbie Bogu."

Powiedział papież do ordynariuszy w Ziemi Świętej 12 maja. W Wieczerniku Ojciec Święty odmówił wraz z hierarchami modlitwę Regina Caeli. W miejscu Ostatniej Wieczerzy przywitał Benedykta XVI przełożony franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa.

Ojciec Święty zauważył, że z hierarchami spotyka się jako „Następca Piotra z następcami apostołów, w tym samym miejscu, gdzie w darze swego ciała i krwi Jezus objawił nowe głębie przymierza miłości zawartego między Bogiem a Jego ludem”. Przypomniał, że to w Wieczerniku Jezus ustanowił sakrament Eucharystii. To tu także w geście pokory umył uczniom nogi.

Wyraził radość z obecności na spotkaniu przedstawicieli różnych wspólnot katolickich od wieków żyjących na obszarach Ziemi Świętej. Obrządki te „są znakiem różnorodnych form wzajemnego oddziaływania między Ewangelią a różnymi kulturami. Przypominają nam również, iż misją Kościoła jest głoszenie powszechnej miłości Boga i gromadzenie, z bliska i z daleka wszystkich, których On wzywa, w taki sposób, że wraz ze swymi tradycjami i talentami tworzą one jedną rodzinę Bożą” – zaznaczył Benedykt XVI. W tym kontekście przywołał też dziedzictwo Soboru Watykańskiego II, nawołujące do komunii w różnorodności w obrębie Kościoła katolickiego.

Podkreślił rolę, którą gra obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wyznawcy Chrystusa „pomimo trudności i restrykcji wnoszą wkład jako lojalni i odpowiedzialni obywatele do krzewienia i umacniania klimatu pokoju w różnorodności” – zaznaczył Ojciec Święty. Powtórzył też swoje słowa z orędzie do katolików Bliskiego Wschodu na Boże Narodzenie 2006: „Z miłością wyrażam swą osobistą bliskość w tej sytuacji ludzkiej niepewności, codziennego cierpienia, lęku i nadziei, którą żyjecie”. Zaapelował także do chrześcijan na całym świecie o pamięć i modlitwę w intencji wyznawców Chrystusa w Ziemi Świętej.

Podziękował również ordynariuszom za posługę pielgrzymom udającym się w drogę po śladach Jezusa. Zachęcił ich też do dalszego wspierania miejscowych chrześcijan.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama