Benedykt XVI wzywa chrześcijan i muzułmanów do wspólnego poszukiwania prawdy i dobra

Chrześcijanie i muzułmanie są razem powołani do poszukiwania wszystkiego, co jest słuszne i prawdziwe. Benedykt XVI przypomniał o tym 9 maja, podczas wizyty w Muzeum Haszymidzkim i w Meczecie im. Króla Husajna w Ammanie.

Spotkał się tam z duchowymi zwierzchnikami islamu, korpusem dyplomatycznym oraz rektorami uniwersytetów Jordanii.

W wygłoszonym przemówieniu Ojciec Święty wyraził uznanie dla roli Jordanii w dialogu międzyreligijnym. Równocześnie nie ukrywał zaniepokojenia oskarżaniem religii o prowokowanie podziałów w świecie oraz próbami usuwania jej ze sfery życia publicznego. Jego zdaniem rzeczywistym katalizatorem napięć, podziałów i przemocy jest ideologiczne manipulowanie religią, niekiedy dla celów politycznych. „Gdy przeciwnicy religii próbują nie tyle uciszyć jej głos, ile zastąpić go własnym, dotkliwiej niż kiedykolwiek przedtem odczuwalna jest potrzeba, aby wierzący byli autentyczni w swych zasadach i wierzeniach” – stwierdził papież. Zachęcił muzułmanów i chrześcijan do pogłębienia swej wiary w Boga i autentycznego świadectwa temu „co prawdziwe i dobre, pamiętając zawsze o wspólnym pochodzeniu i godności wszystkich istot ludzkich, które pozostają zwieńczeniem stwórczego planu Bożego wobec świata i historii”.

Ojciec Święty wskazał na konkretne przykłady wysiłków na rzecz ukazania autentycznego oblicza religii: praca edukacyjna, charytatywna a także inicjatywy na rzecz dialogu międzyreligijnego, w których czynną rolę odgrywa Jordania. Tego rodzaju inicjatywy wyraźnie prowadzą do lepszego wzajemnego poznania i głębszego doświadczania zasadniczego związku między Bogiem a światem.

Papież zachęcił też do rozwijania potencjału ludzkiego rozumu ludzkiego. „Jako wierzący w jednego Boga wiemy, że rozum ludzki jest darem samego Boga i że wznosi się on na najwyższy poziom, gdy jest oświetlany światłem prawdy Bożej” stwierdził Benedykt XVI. Zaznaczył, że „przylgniecie do religii rozszerza horyzont ludzkiego zrozumienia, chroni społeczeństwo obywatelskie od wybryków nieopanowanego ego, usiłującego absolutyzować to, co skończone i przyćmić to, co nieskończone; sprawia, że wolność urzeczywistnia się w zgodzie z prawdą oraz wzbogaca kulturę poznaniem tego, co dotyczy wszystkiego, co jest prawdziwe, dobre i piękne”. Zaapelował do chrześcijan i muzułmanów o wspólne poszukiwanie wszystkiego, co jest słuszne i prawdziwe. Równocześnie Ojciec Święty upomniał się o poszanowanie podstawowych praw człowieka. „Nie zapominajmy, iż to właśnie nasza wspólna ludzka godność która zrodziła powszechne prawa człowieka. Mają one jednakową wartość dla każdego mężczyzny i kobiety, niezależnie od przynależności religijnej, społecznej czy etnicznej. Z tego punktu widzenia musimy zaznaczyć, że prawo do wolności religijnej przekracza jednie kwestię kultu i obejmuje także prawo – szczególnie mniejszości – do uczciwego dostępu do rynku pracy i do innych obszarów życia publicznego” – powiedział Benedykt XVI.

Papież zwrócił się ze słowami szczególnego pozdrowienia do chaldejskiego patriarchy Bagdadu kard. Emmanuela III Delly’ego. Zaapelował do wspólnoty międzynarodowe oraz tamtejszych władz o podejmowanie działań na rzecz pokoju i pojednania, aby przyniosły one owoce w życiu Irakijczyków. Upomniał się także o los tamtejszych chrześcijan. „Jeszcze raz wzywam dyplomatów i reprezentowaną przez nich społeczność międzynarodową, wraz z miejscowymi przywódcami politycznymi i religijnymi, do uczynienia wszystkiego, co leży w ich mocy, aby zapewnić starożytnej wspólnocie chrześcijańskiej tego szlachetnego kraju jej podstawowe prawo do pokojowego współistnienia z ich współobywatelami” – stwierdził Ojciec Święty.

kg, st (KAI) / ju.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama