"Corriere della Sera" o nowej książce Josepha Ratzingera-Benedykta XVI

Aż dwie strony niedzielnego wydania „Corriere della Sera" poświęca nowej książce Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Jest nią zbiór wystąpień - wykładów, odczytów i konferencji - byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary w latach 1991-2000.

Wersja włoska ukaże się we wtorek nakładem wydawnictwa Cantagalli w Sienie, a watykańska oficyna LEV (Libreria Editrice Vaticana) przygotuje edycje w kilku językach obcych.

Przyszły papież poruszał w tych tekstach zagadnienia etyczne, jak obrona życia ludzkiego czy problem wolności. Jak w tytule „Pochwała sumienia” (L'elogio della coscienza) dominuje w nich zagadnienie ludzkiego sumienia tak w odniesieniu do tych wielkich tematów, jak i do kwestii władzy w Kościele.

W przedrukowanym przez mediolański dziennik fragmencie czytamy m.in.: „Papież nie może narzucić wiernym katolickim przykazań tylko dlatego, że tak chce bądź uważa to za korzystne. Podobne podejście władzy modernistyczne i woluntarystyczne mogłoby jedynie wypaczyć autentyczny teologiczny sens papiestwa. Tym samym prawdziwa natura posługi Piotrowej stała się całkowicie niezrozumiała w epoce modernizmu właśnie dlatego, że w tej perspektywie mentalnej można myśleć o władzy jedynie w kategoriach, które nie pozwalają już na żaden pomost między podmiotem i przedmiotem. Dlatego to wszystko, co nie pochodzi od podmiotu, może być tylko determinacją narzuconą z zewnątrz. Wszystko wygląda jednak zupełnie inaczej, jeśli wyjdzie się od antropologii sumienia”.

Joseph Ratzinger cytuje w tej pracy m.in. Sokratesa, Platona, Tomasza Morusa i kardynała Johna Henry Newmana.

ml (KAI Rzym) / Rzym

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg