Nowe brzmienie modlitwy za żydów w Mszale Rzymskim z 1962 r.

Benedykt XVI przychylił się do postulatu zmiany tekstu wezwania modlitwy wiernych za żydów, zawartej w przedsoborowym Mszale Rzymskim z 1962 r., przywróconym przez samego papieża w motu proprio „Summorum Pontificum" z lipca 2007 r.

W nowym brzmieniu modlitwy będącej elementem liturgii wielkopiątkowej zamiast słów „o nawrócenie żydów” (Pro conversione Iudaeorum) będzie użyte ogólne sformułowanie „za żydów” („Oremus et pro Iudeis“) – poinformował watykański dziennik „L'Osservatore Romano”.

W modlitwie Kościół prosi o „oświecenie serc żydów“ i aby „cały Izrael został zbawiony, kiedy wszystkie narody wejdą do Twego Kościoła”.

W języku łacińskim tekst modlitwy brzmi następująco:

„Oremus et pro Iudaeis

Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum.

Oremus. Flectamus genua. Levate.

Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen”.

W tłumaczeniu na język polski:

”Módlmy się za żydów.

Aby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, aby poznali Jezusa Chrystusa, zbawiciela wszystkich ludzi.

Módlmy się. Klęknijmy. Wstańcie.

Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy, spraw łaskawie, aby cały Izrael został zbawiony, kiedy wszystkie narody wejdą do Twego Kościoła”.

To nowe sformułowanie powinno być używane począwszy od najbliższego Wielkiego Piątku przez tych, którzy będą celebrować liturgię według Mszału z 1962 r.

Na wiadomość o przywróceniu Mszy trydenckiej w lipcu ub.r. środowiska żydowskie wyraziły zaniepokojenie możliwością przywrócenia również tej modlitwy. Obaj wielcy rabini Izraela, sefardyjski i aszkenazyjski, pisali w tej sprawie do papieża. Już Pius XII wyjaśnił, że modlitwa dotyczy żydów niewierzących, a Jan XXIII w 1959 r. usunął z jej tekstu odnoszące się do żydów słowo "perfidus" - „wiarołomni”.

Nie tylko środowiska żydowskie, ale również duchowni katoliccy zaangażowani w dialog z judaizmem zabiegali o zmianę treści modlitwy po przywróceniu Mszału trydenckiego. O możliwości jej wprowadzenia mówił już latem watykański sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone. Szkic nowej wersji kontrowersyjnej modlitwy przedstawiła papieżowi Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Zdaniem watykanistów decyzja Benedykta XVI oznacza „wyciągnięcie ręki do wspólnoty żydowskiej". Przypomina się również, że papież pragnie odwiedzić w przyszłym roku rzymską synagogę, gdzie w 1986 r. był Jan Paweł II, i nie rezygnuje z planów odwiedzenia Ziemi Świętej.

«« | « | 1 | » | »»