Kamerun: Papież apelował o solidarne głoszenie Ewangelii

Papież Benedykt XVI spotkał się dziś z biskupami Kamerunu w kościele Chrystusa Króla w Tsinga. Przypomniał, że w roku poświęconym świętemu Pawłowi, powinni szczególnie dbać o gorliwe głoszenie Ewangelii.

Przemawiając do członków kameruńskiego episkopatu, papież zwrócił uwagę na misyjne posłannictwo Kościoła wynikające z jego natury. „Rok świętego Pawła jest szczególną okazją do przypomnienia o konieczności głoszenia wszystkim Ewangelii” – mówił Ojciec Święty. Dodał, że wraz ze swoimi pasterzami – biskupami – wszyscy diecezjanie powinni być świadkami Dobrej Nowiny.

Jednak żeby zmobilizować ludzi do wypełniania tego posłannictwa szczególnie sami duszpasterze muszą być „głosicielami wiary, prowadzącymi nowych apostołów do Chrystusa”.

Żeby właściwie podjąć wyzwanie ewangelizacji i odpowiedzieć na wiele wyzwań, jakie stawia dzisiejszy świat, pasterze Kościoła muszą pozostawać we wzajemnej jedności – podkreślił Benedykt XVI. Przypomniał biskupom, że aby ich praca była efektywna, musi być podejmowana wspólnie.

Papież zachęcał kameruńskich biskupów do zachowywania solidarności pomiędzy diecezjami. Namawiał do autentycznego solidaryzowania się z najbiedniejszymi. Przywiązywania uwagi do ich spraw. Jeśli bowiem dostrzegą, że biskup jest dla nich jak kochający ojciec czy brat, wówczas będą mieli więcej odwagi do podjęcia swojego posłannictwa całym sercem, przynosząc większe owoce.

Stąd też, jak mówił Ojciec Święty, biskupi muszą przywiązywać większą wagę do wybierania kandydatów na kapłanów czy osoby konsekrowane. „Autentyczność ich świadectwa wymaga, żeby nie było żadnego rozdźwięku między tym, czego nauczają, a tym, jak żyją” – zwracał uwagę Benedykt XVI.

Benedykt XVI zaznaczył, że dużą rolę w ewangelizacji Afryki pełnią katechiści. Podkreślił, że w ich pracy uwidacznia się proces inkulturacji wiary, dlatego niezbędne jest ich właściwe przygotowanie.

Jednak spośród wielu zadań, za które są odpowiedzialni biskupi, jednym z najważniejszych określił troskę o sytuację rodziny. „Trudności wyrastające z uderzenia nowoczesności i sekularyzacji w tradycyjne społeczeństwo powinny inspirować was do zdecydowanej obrony wartości afrykańskiej rodziny oraz położenie na nie nacisku podczas ewangelizacji” – mówił papież. Podkreślił również rolę kobiet w wypełnianiu misji Kościoła, kładąc jednocześnie nacisk na godność kobiety i jej powołanie do współtworzenia społeczności Kościoła i państwa.

Papież przypomniał także, że w dobie globalizacji ważnym zadaniem Kościoła, i tym samym biskupów, jest upominanie się o prawa najbiedniejszych. Zachęcał do podejmowania czynów miłosierdzia, które są manifestacją Bożej miłości „dla tych najmniejszych”. Podkreślał, że różne grupy etniczne powinny się na tym polu jednoczyć i działać dla wspólnego dobra.

«« | « | 1 | » | »»