Benedykt XVI spotkał się z księżmi z Ameryki Łacińskiej

Do swej wizyty w Ameryce Łacińskiej w maju 2007 r. nawiązał 19 lutego Benedykt XVI podczas audiencji dla studiujących w Rzymie księży z tamtego kontynentu. Przed 150 laty Pius IX utworzył dla nich Pontificio Collegio Pio Latino Americano, czyli Pobożne Papieskie Kolegium Latynoamerykańskie.

Ojciec Święty życzył seminarzystom Kolegium, aby pobyt w Wiecznym Mieście był okazją do przeżywania powszechności Kościoła oraz poznawania innych kultur i sposobów wyrazu kościelnego życia. Przypomniał, że podczas swego pobytu w Brazylii spotkał się na konferencji w Aparecidzie z episkopatami wszystkich krajów ich kontynentu.

„Swą obecnością pragnąłem pobudzić biskupów do refleksji nad czymś, co jest istotne dla ożywienia wiary Kościoła pielgrzymującego na tych umiłowanych ziemiach” – powiedział papież. Zaznaczył, że wszyscy wierni mają się stać «uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby w Nim nasze narody miały życie».

Seminarzystów z Ameryki Łacińskiej zachęcił, aby z entuzjazmem przejęli się tym duchem. „Objawia się on w dynamizmie, z jakim wszystkie tamtejsze diecezje rozpoczęły już albo obecnie rozpoczynają Misję Kontynentalną. Ta zaproponowana w Aparecidzie inicjatywa pozwoli wprowadzić w życie programy katechetyczne i duszpasterskie celem formacji i rozwijania chrześcijańskich wspólnot ewangelizowanych i zarazem misyjnych” – powiedział Benedykt XVI.

Alumnów zachęcił do modlitwy, aby wierni coraz lepiej poznawali Chrystusa, oddawali się Mu i naśladowali Go, stale uczestnicząc w niedzielnych liturgiach swych wspólnot i dając Mu świadectwo. „Staną się wówczas skutecznymi narzędziami Nowej Ewangelizacji, do której często wzywał Sługa Boży Jan Paweł II, mój czcigodny poprzednik” – dodał papież.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama