Papież o bioetyce, kryzysie gospodarczym i dialogu Kościoła z państwem

Ubiegłoroczna wizyta papieska we Francji była okazją, by zobaczyć żywotność wspólnoty katolickiej w tym kraju. Podkreślił to Benedykt XVI, spotykając się z nowym francuskim ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej, Stanislasem Lefebvre de Laboulaye, który wczoraj złożył listy uwierzytelniające - donosi Radio Watykańskie.

Papież podkreślił, że Kościół gotowy jest do współpracy dla wspólnego dobra, odpowiadając na zaproszenie prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. Katolicy z uwagą i zadowoleniem przyjęli jego słowa o znaczeniu dla narodu wkładu duchowego jako wielkiego bogactwa, którego nie można odrzucać.

W przesłaniu skierowanym do dyplomaty Benedykt XVI nawiązuje m.in. do debaty bioetycznej w kontekście przygotowywanej rewizji francuskiego prawa w tej dziedzinie. Wyraża uznanie dla głęboko humanitarnych konkluzji parlamentarnej misji informacyjnej o potrzebie polepszenia opieki nad chorymi w ostatniej fazie życia. Równocześnie życzy, by ta sama mądrość związana z uznaniem nienaruszalności każdego ludzkiego życia doszła w pełni do głosu przy reformie ustawodawstwa bioetycznego. Przypomina ważny wkład francuskiego episkopatu w tę debatę i wskazania zawarte w niedawnym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary o problemach bioetyki. Nawiązując do odczuwanego również we Francji kryzysu gospodarczego, Papież przypomina konieczność ochrony przed jego skutkami zwłaszcza najuboższych warstw ludności. Przyznaje, że kryzys jest źródłem cierpień i niepokojów, ale też okazją do uzdrowienia mechanizmów finansowych i skierowania ekonomii ku większej trosce o człowieka. Ojciec Święty wyraża też zadowolenie ze znaczenia, jakiego nabrał oficjalny dialog francuskiego rządu z Kościołem.

Nowy ambasador Francji przy Stolicy Apostolskiej ma 62 lata. Stanislas Lefebvre de Laboulaye był poprzednio ambasadorem na Madagaskarze, a ostatnio w Rosji. W przesłaniu przekazanym Papieżowi zadeklarował, że państwo nie zamierza spychać religii w sferę prywatną. Jego zdaniem zasady wolności sumienia zapewniają respektowanie religii oraz ich udział w publicznej debacie w duchu otwarcia, dialogu i tolerancji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama