Papieskie intencje modlitewne na styczeń

Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w styczniu, aby rodzina była zawsze miejscem wychowania do miłości, rozwoju osobistego i przekazywania wiary - donosi Radio Watykańskie.

Apostolstwo Modlitwy zwraca uwagę na związek tej intencji z rozpoczynającym się 13 stycznia w stolicy Meksyku VI Światowym Spotkaniem Rodzin. Jest ono poświęcone roli rodziny w przekazywaniu wartości ludzkich i chrześcijańskich. Z nielicznych danych Ewangelii św. Łukasza o dziecięcych latach Jezusa dowiadujemy się, że był On posłuszny rodzicom, czyniąc „postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. Także Chrystus wzrastał w wartościach, wychowywany w Świętej Rodzinie, która jest wzorem dla wszystkich rodzin. Jako pierwszą z wartości, do których wychowuje rodzina, Papież wymienia miłość. Dzieci kochających rodziców, karmione miłością, rosną w zdrowiu ciała i duszy. Tak uformowane, mogą stać się światłem świata.

W modlitewnej intencji Ojciec Święty wspomina też przekazywanie wiary. Jest ona darem Boga. On jednak posługuje się rodzinami, by dać ją dzieciom. Uczą się one wiary, kiedy rodzice nią żyją i kiedy o niej mówią. Gdy rodzice milczą o swej wierze, czynią krzywdę dzieciom. Niedawno zostali beatyfikowani rodzice św. Teresy do Dzieciątka Jezus, którzy przekazali wiarę swym pięciu córkom. Wszystkie one weszły na drogę życia zakonnego. A św. Monika, matka św. Augustyna, przekazała wiarę synowi, modląc się za niego. Benedykt XVI zachęca nas do modlitwy za rodziny, gdyż są one przyszłością Kościoła i nadzieją dla świata.

Papież poleca też na styczeń intencję misyjną. Dotyczy ona jedności chrześcijan. Mamy się modlić, aby różne wyznania chrześcijańskie, świadome konieczności nowej ewangelizacji w obecnej epoce głębokich przemian, niestrudzenie głosiły Dobrą Nowinę. Aby dążyły do pełnej jedności wszystkich chrześcijan i w ten sposób mogły składać bardziej wiarygodne świadectwo Ewangelii.

Apostolstwo Modlitwy przypomina, że Ojciec Święty często wzywa do modlitwy za wszystkich chrześcijan, nie tylko za katolików. Wie, że Dobrą Nowinę o Chrystusowym zbawieniu głosi światu wiele wyznań chrześcijańskich. Zachęca nas do współpracy w dawaniu świadectwa Ewangelii. Gdy niechrześcijanie widzą, że jesteśmy podzieleni, trudno im wierzyć w to, co głosimy. Kiedy będziemy jedno, zobaczą, że Królestwo Boże jest obecne. W świecie dokonują się dziś głębokie przemiany, ale chrześcijanie nie powinni się ich obawiać, ufając słowom Chrystusa, że pozostaje On zawsze z nami. Mają dostrzegać w nich niespotykaną dotychczas okazję do ewangelizacji, bo świat jak nigdy dotąd spragniony jest Dobrej Nowiny. Trzeba używać wszystkich możliwych środków przekazu w posłuszeństwie nakazowi Chrystusa, by nauczać wszystkie narody. Módlmy się zatem, by chrześcijanie jednoczyli się, dając świadectwo prawdzie o zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama