Watykan: Tematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży

Chrześcijańska nadzieja, bogaty młodzieniec i oparcie życia na Chrystusie - to motywy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży - donosi Radio Watykańskie. Podane wcześniej przez Papieską Radę ds. Laikatu tematy 16 grudnia zostały oficjalnie ogłoszone w Watykanie.

Obchodzonemu w przyszłym roku na szczeblu lokalnym XXIV Światowemu Dniowi Młodzieży będzie towarzyszyć hasło pochodzące z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4,10). Następny, XXV Światowy Dzień Młodzieży – również obchodzony w diecezjach – zaopatrzono w motto będące pytaniem skierowanym do Jezusa przez bogatego młodzieńca: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17).

Natomiast XXVI Światowy Dzień Młodzieży, którego centralne obchody zaplanowano na sierpień 2011 r. w Madrycie, odbędzie się pod hasłem nawiązującym do Pawłowych słów z Listu do Kolosan: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7). W oparciu o te tematy zostaną opracowane szczegółowe programy formacyjne oraz papieskie orędzia do młodzieży.

«« | « | 1 | » | »»