Ćwierć miliarda prześladowanych chrześcijan w dwa lata

Ponad 170 tysięcy wyznawców Chrystusa oddało życie za wiarę w ciągu ostatnich dwóch lat, a blisko 250 milionów jest prześladowanych - czytamy w raporcie „Prześladowani i zapomniani 2007/2008", który 20 listopada pojawi się na polskim rynku wydawniczym.

Jest to najnowsza publikacja międzynarodowej organizacji katolickiej „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Raport o prześladowaniach chrześcijan ukazuje, że chrześcijaństwo jest wciąż najbardziej prześladowaną religią na świecie. Wyznawcy Jezusa Chrystusa narażeni są na ataki ze strony przedstawicieli różnych systemów ideologicznych, totalitarnych, a także religijnych.

Celem raportu jest przybliżenie tragicznej sytuacji chrześcijan w różnych częściach świata i poinformowanie wszystkich, którym nie jest obojętny los Sióstr i Braci w Chrystusie Panu o losie tych, którym nie dano możliwości obrony. Fakty są zatrważające: ponad 170 tysięcy wyznawców Chrystusa oddaje życie za wiarę, blisko 250 milionów jest prześladowanych. Najgorsza sytuacja panuje w takich krajach jak Chiny, Korea Północna, Arabia Saudyjska, Turcja, Egipt, Pakistan, Sudan, Sri Lanka czy Erytrea.

W ponad 50. krajach istnieje poważne ryzyko związane z byciem chrześcijaninem. Oprócz niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia, dodatkowo chrześcijanie narażeni są na codzienne szykany i dyskryminację w pracy, życiu publicznym, a także prywatnym.

Wiadomości o ich ciężkim losie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” otrzymuje na bieżąco z pierwszej ręki, od biskupów, księży, sióstr zakonnych żyjących w krajach misyjnych. Wiadomości o losie prześladowanych katolików i chrześcijan innych wyznań docierają do organizacji z krajów islamu, totalitarnych reżimów komunistycznych, ale też ze świata buddyzmu i hinduizmu.

Raport „Prześladowani i zapomniani" ma przybliżyć polskiemu czytelnikowi nieznany los milionów ludzi, ponieważ w stereotypowym wyobrażeniu prześladowania chrześcijan kojarzą się wyłącznie z zamierzchłymi czasami Cesarstwa Rzymskiego.

Raport jest owocem zadania, jakie wyznaczył Kościołowi Jan Paweł II w liście apostolskim „Tertio millenio adveniente”, gdy w punkcie 37 stwierdza, że świadectwa męczenników nie mogą zostać zapomniane i dlatego Kościoły lokalne powinny udokumentować ich ofiarę, i uczynić „wszystko dla zachowania pamięci tych, którzy ponieśli męczeństwo”. We wspomnianym liście apostolskim Ojciec Święty stwierdza także: „W naszym stuleciu wrócili męczennicy. A są to często męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele”.

Niestety nowe tysiąclecie nie zapowiada poprawy sytuacji chrześcijan, a nawet widać znaczne pogorszenie ich losu, dlatego Pomoc Kościołowi w Potrzebie pragnie mówić o współczesnych bohaterach oddających życie za swojego Mistrza i Boga i zachęca do stałej modlitwy za prześladowanych męczenników w swoim Kalendarzu Modlitw.

Dochód uzyskany ze sprzedaży raportu przeznaczony jest jako cegiełka na pomoc chrześcijańskim ofiarom obecnych pogromów w Indiach.

Prezentacja Raportu odbędzie się 20 listopada o godz. 11 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski przy skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

«« | « | 1 | » | »»