Papież o dialogu kultur i religii w Egipcie

Sprawę dialogu kultur i religii poruszył Papież przyjmując nową ambasador Egiptu przy Stolicy Apostolskiej. Aly Hamada Mekhemar złożyła 6 listopada listy uwierzytelniające.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że reprezentowany przez nią kraj jest od tysiącleci miejscem spotkania ludów, kultur i religii. Ma dobre relacje ze Stolicą Apostolską, z którą już od ponad 60 lat utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Ojciec Święty wyraził uznanie dla pokojowych wysiłków Egiptu, który znany jest też jako ziemia gościnna dla licznych uchodźców – tak muzułmańskich, jak chrześcijańskich. Życzył, by ta szlachetna tradycja została podtrzymana.

Papież podkreślił, że religie mogą być czynnikiem pokoju, ale niestety bywają źle rozumiane i używa się ich, by szerzyć przemoc i śmierć. Stąd ważny jest dialogu między religiami. Od dziesiątek lat odbywają się doroczne spotkania między Stałym Komitetem Dialogu z Religiami Monoteistycznymi kairskiego uniwersytetu muzułmańskiego Al Azhar a Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego. Miejscem spotkań międzyreligijnych są też ośrodki naukowe prowadzone w Egipcie przez dominikanów i franciszkanów. Benedykt XVI podkreślił wkład niewielkiej egipskiej wspólnoty katolickiej w oświatę, służbę zdrowia i dzieła charytatywne. Przypominając licznie przybywających do Egiptu katolickich turystów, wyraził nowej ambasador nadzieję, że w ośrodkach przez nich odwiedzanych powstaną odpowiednie miejsca kultu, by mogli praktykować swą religię.

«« | « | 1 | » | »»