Synod Biskupów: Propozycje do przyszłej adhortacji o Słowie Bożym

Synod Biskupów dobiega końca. 25 października przed południem na 23., ostatniej już kongregacji generalnej, przedstawiono w auli propozycje ojców. Posłużą one do przygotowania przyszłej adhortacji apostolskiej.

Ich oficjalny tekst zredagowano po łacinie. Zgodnie z regulaminem Synodu Biskupów są one przeznaczone dla Papieża, a nie do opublikowania. Jednak Benedykt XVI tym razem – podobnie zresztą, jak przed trzema laty po zgromadzeniu zwyczajnym Synodu o Eucharystii – zezwolił na podanie ich do wiadomości. Sekretariat Generalny udostępnił je w nieoficjalnym, doraźnym tłumaczeniu włoskim.

55 propozycji Synodu zebrano w trzech częściach. Pierwsza to „Słowo Boże w wierze Kościoła”. Są tu takie tematy, jak patrystyczna lektura Pisma Świętego, jedność między Słowem a Eucharystią, miejsce Starego Testamentu w Biblii chrześcijańskiej, znaczenie Słowa Bożego dla pojednania i nawrócenia, dzieł miłosierdzia czy prawa naturalnego. Druga część to „Słowo Boże w życiu Kościoła”. Poruszono tu sprawy liturgii, dyrektorium homiletycznego, lekcjonarza, roli kobiet w posłudze Słowa, jego znaczenia dla małżeństwa i rodziny, małych wspólnot, katechezy, życia konsekrowanego.

Podjęto postulaty rozszerzenia perspektyw studiów egzegetycznych, przezwyciężenia dualizmu egzegezy i teologii, dialogu egzegetów, teologów i duszpasterzy. Mowa też o duszpasterstwie i formacji biblijnej oraz znaczeniu Pisma Świętego dla jedności chrześcijan. Ostatnia, trzecia część propozycji to „Słowo Boże w misji Kościoła”. Chodzi o jego znaczenie dla zaangażowania w świecie, sztuki liturgicznej, kultury, a także o przekłady biblijne. Proponuje się światowy kongres o Słowie Bożym. Podjęto też tematy jego interpretacji fundamentalistycznej i sekt oraz dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza z żydami i muzułmanami.

Po obradach synodalnych Papież podjął ich uczestników obiadem. Synod zakończy Eucharystia koncelebrowana z Ojcem Świętym 25 października w bazylice watykańskiej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama