Szef watykańskiej dyplomacji o międzynarodowej współpracy w dziedzinie energii jądrowej

Ludzkość winna czuć się jedną wielką rodziną i zgodnie współpracować. Podkreślił to abp Dominique Mamberti, przemawiając 29 września na trwającej w Wiedniu sesji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (AIEA).

Sekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami podkreślił znaczenie, jakie ta działająca już od ponad pół wieku organizacja ma dla ochrony życia w kluczowej dziedzinie pokojowego zastosowania energii nuklearnej. Wskazał, że ciążący na wspólnocie międzynarodowej obowiązek współpracy w tym względzie obejmuje trzy dziedziny. Pierwsza to bezpieczeństwo.

Stolica Apostolska pragnie, by państwa zadbały nie tylko o zabezpieczenie przed terroryzmem nuklearnym, ale też o tworzenie kultury życia i pokoju. Drugą dziedziną jest współpraca w pokojowym wykorzystaniu tej energii. Trzeba przy tym respektować środowisko, a także interesy narodów najuboższych. Wreszcie trzecia dziedzina dotyczy współdziałania na rzecz rozbrojenia atomowego. Globalne bezpieczeństwo nie może się opierać na broni nuklearnej – przypomniał w tym kontekście abp Mamberti.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama