Papieskie intencje modlitewne na październik

Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w październiku 2008 r., aby Synod Biskupów pomógł duszpasterzom i teologom, katechetom i animatorom, pełniącym posługę słowa Bożego, odważnie przekazywać prawdy wiary w jedności z całym Kościołem.

Jako komentarz do tej intencji wybrano słowa Benedykta XVI wygłoszone 26 maja 2006 r. w Warszawie. W homilii podczas mszy na placu Piłsudskiego papież przypomniał, że „w dziejach Kościoła apostołowie głosili słowo Chrystusa, starając się przekazać je nieskazitelne swoim następcom, którzy z kolei przekazywali je następnym pokoleniom, aż do naszych czasów. Wielu głosicieli Ewangelii oddało życie za wierność prawdzie słowa Chrystusa”. Jednak – podobnie jak w minionych wiekach – są dziś osoby i środowiska, które „chciałyby zafałszować słowo Chrystusa i usunąć z Ewangelii prawdy według nich zbyt niewygodne dla współczesnego człowieka. Usiłuje się stworzyć wrażenie, że wszystko jest względne, że również prawdy wiary zależą od sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny. Kościół jednak nie może dopuścić, by zamilkł Duch Prawdy”. Dlatego „każdy chrześcijanin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami Ewangelii i Tradycji Kościoła, aby dochować wierności słowu Chrystusa, nawet gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia. Nie możemy ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma św. Tylko cała prawda pozwoli przylgnąć do Chrystusa” – powiedział Benedykt XVI.

Ponadto Ojciec Święty poleca intencję misyjną na październik 2008 r. Zgodnie z nią mamy się modlić, aby w tym miesiącu poświęconym misjom, dzięki działalności i programom Papieskich Dzieł Misyjnych i innych organizacji, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie uświadomiły sobie potrzebę uczestniczenia w powszechnej misji Kościoła przez modlitwę, ofiarę i konkretną pomoc.

29 kwietnia 2006 r. przesłanie na 80. Światowy Dzień Misyjny (22 października 2006 r.) Papież poświęcił świadectwu miłości, którą winni dawać światu wszyscy członkowie Kościoła. Służba Ewangelii bowiem nie może być przeżywana w samotności. W wypełnianiu tego zadania uczestniczy cała wspólnota. W pierwszych szeregach na polu ewangelizacji działają misjonarze i misjonarki. Obok nich jednak „wielu innych – dzieci, młodzież i dorośli – przyczynia się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi przez modlitwę i różnoraką współpracę. Ufam, że to współdziałanie będzie coraz bardziej wzrastało dzięki zaangażowaniu wszystkich” – pisał Benedykt XVI w swym przesłaniu. Wyraził też wdzięczność Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Papieskim Dziełom Misyjnym, które „z oddaniem koordynują wysiłki podejmowane we wszystkich częściach świata celem wspierania działalności tych, którzy bezpośrednio uczestniczą w pracy misyjnej”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama