Benedykt XVI o turystyce szanującej środowisko

„Ucząc szanować środowisko, wychowuje się zarazem do szacunku dla innych ludzi i dla siebie samych". Wskazał na to Papież uczestnikom spotkania, zorganizowanego wspólnie przez włoskie Młodzieżowe Centrum Turystyczne i przez Międzynarodowe Biuro Turystyki Socjalnej (BITS).

Jego okazją jest Światowy Dzień Turystyki, obchodzony 27 września już po raz 29. Tym razem jego temat brzmi: „Turystyka – wyzwania wobec zmian klimatycznych”. Benedykt XVI podkreślił potrzebę uwzględniania pełnego dobra osoby, w tym również ochrony i dowartościowania zasobów stworzenia, które są wielkim darem Boga dla ludzkości. Wyraził też uznanie dla tzw. turystyki socjalnej, która popiera udział w niej również uboższych warstw społecznych. Może ona skutecznie przyczynić się do walki z ubóstwem, zapewniając zatrudnienie, ochronę zasobów i równość wszystkich ludzi.

„Taka turystyka budzi nadzieję na świecie, gdzie istnieją znaczne różnice między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy cierpią z powodu głodu, niedostatku czy suszy – powiedział Papież. – Życzę, by refleksja podejmowana przy okazji obecnego Światowego Dnia Turystyki wywarła dzięki zaproponowanemu tematowi pozytywny wpływ na styl życia licznych turystów. W ten sposób każdy wniesie swój wkład w dobro wszystkich. Również do młodych pokoleń należy zadanie promowania turystyki zdrowej i solidarnej. Odrzuca ona konsumpcjonizm i marnotrawstwo zasobów ziemi, by dać miejsce solidarności i przyjaźni, wzajemnemu poznawaniu i zrozumieniu”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama