Papieskie poparcie dla wysiłków Kościoła w Urugwaju w obronie godności człowieka

Do szerzenia znajomości i medytacji Pisma Świętego zachęcił Papież biskupów Urugwaju przybyłych z wizytą ad limina.

Słowo Boże to także źródło i konieczna treść waszej posługi jako «głosicieli Ewangelii prowadzących nowych uczniów do Chrystusa» – mówił Benedykt XVI. – Jest to tym konieczniejsze w czasach, gdy inne głosy usiłują wyciszyć Boga w życiu osobistym i społecznym. Prowadzą one ludzi drogami, które podważają autentyczną nadzieję i zobojętniają na prawdę mogącą dać oparcie ludzkiemu sercu. Nauczajcie zatem całej wiary Kościoła z odwagą i siłą przekonania właściwą tym, którzy nią i dla niej żyją.

Nie rezygnujcie z wyraźnego głoszenia wartości moralnych doktryny katolickiej, będących nieraz przedmiotem debaty na płaszczyźnie politycznej, kulturalnej czy w środkach społecznego przekazu – jak kwestie rodziny, seksualności, życia. Wiem o wysiłkach, jakie podejmujecie w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnego kresu. Proszę Boga, by w ich wyniku wszyscy Urugwajczycy mieli jasną świadomość nienaruszalnej godności każdej osoby, zdecydowanie angażując się w jej bezwzględne poszanowanie i ochronę”.

Na aktualne problemy kraju zwrócił uwagę przewodniczący urugwajskiej konferencji biskupów. Przemawiając w imieniu przyjętego na audiencji w Castelgandolfo episkopatu, bp Carlos María Collazzi przypomniał niż demograficzny i starzenie się ludności, emigrację ludzi młodych, problemy „dzieci ulicy”, przemoc, narkomanię, kryzys rodziny. Zaprosił Benedykta XVI do odwiedzenia Urugwaju. Uczynił to nie tylko w imieniu episkopatu, ale również prezydenta kraju, Tabaré Ramóna Vázqueza. Jak wiadomo, ten socjalistyczny polityk, z zawodu lekarz, jest przeciwnikiem aborcji i zapowiedział, że zawetuje projektowaną przez niektórych parlamentarzystów ustawę proaborcyjną.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama