Benedykt XVI o relacji św. Pawła z gronem dwunastu apostołów

„Nasza wiara nie rodzi się z mitu, czy jakiejś idei, ale ze spotkania ze Zmartwychwstałym, w życiu Kościoła" - zauważył Benedykt XVI podczas środowej audiencji.

Polakom życzył, aby doświadczenie bliskiej obecności Pana było zawsze żywe w ich sercach.

Papież kontynuował katechezę o relacji św. Pawła z gronem Dwunastu. Podkreślił znaczenie spotkań Pawła z Piotrem i apostołami, którzy wcześniej niż on poszli za Chrystusem.

- Im bardziej staramy się odkryć ślady Jezusa z Nazaretu na drogach Galilei, tym bardziej możemy zrozumieć, że przyjął On w pełni nasze człowieczeństwo oprócz grzechu. Przekonanie to dzielił i zaświadczył o nim sam Paweł - przypomniał papież.

Benedykt XVI zaznaczył, że wielkie znaczenie przypisywał on żywej tradycji Kościoła. W tej perspektywie błędna jest wizja przypisująca Pawłowi założenie chrześcijaństwa. Zanim podjął ewangelizację spotkał on Jezusa na drodze do Damaszku oraz w kontaktach z Kościołem.

Ojciec Święty przypomniał, że cała teologia Pawłowa inspirowana jest ustanowieniem Eucharystii. Wydarzenia te stają się centrum życia Kościoła. Zmartwychwstanie Chrystusa wpływa bowiem na życie wiernych aż po dziś dzień. - Pomimo, że Paweł sam nie stawiał siebie na równi z gronem Dwunastu, można w nim dostrzec moc Bożej łaski, która zrównała go z pierwszymi świadkami Zmartwychwstania Pańskiego – zaznaczył Benedykt XVI.

W audiencji na placu św. Piotra uczestniczyło ok. 15 tys. wiernych, w tym wielu Polaków.

Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział: "Serdecznie witam Polaków! Święty Paweł uczy, że nasza wiara nie rodzi się z mitu ani z idei, ale z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. Apostoł doświadczył go pod Damaszkiem, my przeżywamy je dzięki Bożemu Słowu i sakramentom świętym w życiu Kościoła. Życzę, aby to doświadczenie bliskiej obecności Pana było zawsze żywe w waszych sercach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama