Benedykt XVI: Zaangażowanie polityczne świeckich ma służyć obronie autentycznych wartości

Jedynym pokarmem mogącym w pełni zaspokoić pragnienie człowieka jest Chrystus. Ojciec Święty przypomniał o tym 11 września przybyłym z wizytą ad limina biskupom Paragwaju.

Wskazał na potrzebę ich jedności na szczeblu lokalnym i ze Stolicą Apostolską oraz świadectwa świętości. Podkreślił też konieczność właściwej formacji duchowieństwa co do kapłańskiej tożsamości i dawania świadectwa przez osoby zakonne. Natomiast zadania polityczne winni podejmować wierni świeccy, którym duszpasterze mają dać odpowiednią formację duchową do konsekwentnego życia wiarą. Rozróżnienie to jest ważne w aktualnej sytuacji Paragwaju, do której zresztą Papież wprost nie nawiązywał. Łączy się ona z niedawnym wyborem na prezydenta tego południowoamerykańskiego kraju byłego biskupa Fernando Lugo. Przypomnijmy, że paragwajski episkopat wyraźnie dystansuje się od jakiegokolwiek bezpośredniego zaangażowania w politykę.

Benedykt XVI wskazał na potrzebę szeroko zakrojonego wysiłku misyjnego wobec kultury spychającej Boga na margines. Wymaga to autentycznych świadków wiary chrześcijańskiej. Papież wyraził biskupom Paragwaju uznanie w związku z priorytetem dawanym duszpasterstwu młodzieżowemu i powołaniowemu. Podkreślił niezbędność współpracy katolików świeckich w szerzeniu chrześcijańskiego orędzia.

„Znaczącym aspektem misji właściwej świeckim jest służba społeczeństwu przez działalność polityczną. Do dziedzictwa doktrynalnego Kościoła należy zasada, że «bezpośrednie zadanie działania na rzecz sprawiedliwego porządku społecznego jest właściwe wiernym świeckim» (Deus caritas est, 29). Trzeba ich zatem zachęcać, by przeżywali odpowiedzialnie i z oddaniem ten ważny wymiar miłości społecznej. Wówczas ludzka społeczność, do której na pełnych prawach należą, będzie czyniła postępy w sprawiedliwości, uczciwości, obronie autentycznych wartości – takich jak ochrona życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny. Przyczynią się oni w ten sposób do prawdziwego dobra ludzkiego i duchowego całego społeczeństwa” – powiedział do biskupów Paragwaju Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama