Audiencja ogólna: Spotkanie Chrystusa otwiera na bogactwo prawdy

Tylko osobista relacja z Chrystusem może sprawić, że prawdziwie będziemy chrześcijanami - powiedział dziś Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Watykanie.

W Auli Pawła VI zgromadziło się ok. 8 tys. osób z całego świata, w tym wielu pielgrzymów z Polski. Była to kolejna katecheza z cyklu poświęconego postaci św. Pawła z okazji rozpoczętego 29 czerwca Roku Apostoła Narodów.

Swoje przemówienie papież poświęcił kluczowemu wydarzeniu w życiu św. Pawła, jakim było objawienie się mu Chrystusa na drodze do Damaszku. „Chrześcijaństwo nie jest nową filozofią, ale jesteśmy chrześcijanami tylko wtedy, gdy spotykamy Chrystusa. Wtedy też otwiera się nasz umysł, otwiera się nasze serce i całe bogactwo prawdy Chrystusa” – powiedział Ojciec Święty.

Przypomniał, że opis wydarzenia na drodze do Damaszku znamy z dwóch źródeł. Jednym są Dzieje Apostolskie, drugim zaś wzmianki u samego św. Pawła, w których opisuje on, w jaki sposób z prześladowcy chrześcijan stał się apostołem Chrystusa. Jeżeli św. Łukasz uwidacznia ważne momenty całego zdarzenia: Chrystus objawiający się jako światło, a następnie oślepnięcie, uzdrowienie i post Pawła, to on sam podkreśla, że przez Chrystusa otrzymał łaskę i urząd apostolski. Benedykt XVI zwrócił uwagę, iż apostoł narodów nigdy nie nazywa wydarzenia na drodze do Damaszku nawróceniem i dodał, iż bardziej niż duchowym dojrzewaniem przemiana św. Pawła była śmiercią i zmartwychwstaniem w Chrystusie.

Po wygłoszeniu katechezy papież streścił ją w głównych językach i pozdrowił pielgrzymów w ich językach ojczystych. Zwracając się do Polaków powiedział: „Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Św. Paweł u bram Damaszku przeżył spotkanie z Chrystusem. To doświadczenie dało początek jego apostolskiej misji. Za jego wstawiennictwem proszę Boga, abyśmy wszyscy umieli dostrzegać Chrystusa obecnego w naszym życiu i byśmy byli Jego świadkami. Niech Bóg wam błogosławi!”.

Wcześniej ks. prał. Paweł Ptasznik z watykańskiego Sekretariatu Stanu odczytał streszczenie papieskiej katechezy po polsku: „Kontynuując cykl katechez poświęconych św. Pawłowi Ojciec Święty zatrzymał się dziś nad wydarzeniem, jakie miało miejsce u bram Damaszku. Pawłowi, prześladowcy chrześcijan, objawił się Chrystus zmartwychwstały. Był to przełomowy moment w życiu przyszłego apostoła. Zwykło się mówić o nawróceniu Pawła, ale on sam postrzega ten fakt inaczej. W swoich Listach nie pisze o nawróceniu, ale o wezwaniu, które jest fundamentem jego apostolstwa. Więcej, Paweł odczytuje to spotkanie i swą duchową przemianę jako spełnienie jego religijności opartej na tradycji Starego Testamentu i odnalezienie własnej tożsamości w chrześcijaństwie. Jak sam wyznaje, jego wiara wymagała dopełnienia, które dokonało się dzięki łasce Chrystusa. Osobiste spotkanie ze Zbawicielem było łaską, którą Paweł zaniesie światu”.

Na zakończenie środowego spotkania z wiernymi z całego świata papież odmówił z nimi modlitwę Ojcze Nasz i udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama