Papież apeluje o rozwijanie filozofii otwartej na inne dziedziny wiedzy

Do rozwijania badań filozoficznych w dialogu z innymi dyscyplinami naukowymi, zwłaszcza z teologią, zachęcił Papież uczestników 6. Europejskiego Sympozjum Nauczycieli Akademickich.

Zostało ono zorganizowane przez wykładowców wyższych uczelni państwowych i kościelnych Wiecznego Miasta we współpracy z wikariatem diecezji rzymskiej oraz władzami świeckimi. Jego tegoroczny temat brzmi: „Poszerzyć horyzonty racjonalności. Perspektywy filozofii”. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że sympozjum zbiega się z obchodzonym w tym roku dziesięcioleciem poświęconej tym zagadnieniom encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”.

„Wiary chrześcijańskiej nie można zamykać w świecie abstrakcyjnych teorii – powiedział Benedykt XVI. – Musi ona wejść w konkretne historyczne doświadczenie, by dosięgała człowieka w najgłębszej prawdzie jego bytu. To doświadczenie, uwarunkowane nowymi sytuacjami kulturowymi oraz ideologicznymi, jest miejscem, które badania teologiczne muszą oceniać i co do którego pilnie potrzeba podjęcia owocnego dialogu z filozofią.

Rozumienie chrześcijaństwa jako rzeczywistego przeobrażenia ludzkiej egzystencji skłania refleksję teologiczną z jednej strony do nowego podejścia do religii. Z drugiej zaś zachęca ją, by nie tracić zaufania co do możności poznania prawdy. Drodzy przyjaciele, macie przed sobą bardzo zobowiązującą drogę. Konieczne jest przede wszystkim rozwijanie poważnych ośrodków akademickich, w których filozofia mogłaby prowadzić dialog z innymi dyscyplinami, zwłaszcza z teologią. Europejski wymiar waszego spotkania w Rzymie – gdyż pochodzicie z 26 krajów – może sprzyjać niewątpliwie owocnej wymianie opinii”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg