h

Biskupi Albanii w Watykanie

Swą drugą po upadku komunizmu wizytę „ad limina Apostolorum" rozpoczęli biskupi Albanii. Kraj ten ma długą tradycję chrześcijańską, a początki ewangelizacji wiązane są tam z misją św. Pawła.

W XV w. nastąpiła inwazja turecka i rozpoczęła się islamizacja. W 1912 r. Albania proklamowała niepodległość, a pod koniec lat dwudziestych związała się z Włochami, które w 1939 r. zajęły cały kraj. Walkę z nimi podjęła partyzantka komunistyczna. 28 listopada 1944 r. Albania ogłoszona została republiką ludową, a władzę przejęli komuniści. Dało to początek krwawym prześladowaniom Kościoła. Konstytucja z 1976 r. proklamowała Albanię pierwszym w świecie państwem ateistycznym i zakazywała jakichkolwiek zewnętrznych przejawów wiary. Przemiany ustrojowe po 1991 r. pozwoliły na odrodzenie życia Kościoła. Stoją przed nim obecnie takie wyzwania, jak laicyzacja, chęć jak najszybszego wzbogacenia się, a także migracje, zarówno wewnętrzne, jak i zagraniczne.

„Jako episkopat przygotowujemy właśnie program duszpasterski dotyczący poszanowania życia i rodziny. Chcemy też wypracować bogatą propozycję ewangelizacji” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Angelo Massafra. Ordynariusz Szkodry podkreślił, że widoczny rozwój gospodarczy Albanii budzi w ludziach nadzieję. Jednym z kolejnych wyzwań jest zaangażowanie społeczne i polityczne albańskich katolików. „Powinno być ono poważne, motywowane wartościami chrześcijańskimi. Z tego względu postaraliśmy się o przetłumaczenie na albański Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Istnieją też inne wyzwania typowe dla naszej sytuacji: relacje z prawosławnymi oraz muzułmanami” – powiedział abp Massafra.

W dziesięciokrotnie mniejszej od Polski i liczącej 3,6 mln mieszkańców Albanii katolicy stanowią 1/6 ludności. Zdecydowana większość (2/3) wyznaje islam, natomiast na południu, przy granicy z Grecją, 1/5 społeczeństwa to prawosławni.

W całym kraju pracuje 126 kapłanów, z tego 84 zakonnych. Na jednego księdza przypada ok. 4 tys. wiernych. Istnieje pięć diecezji obrządku łacińskiego i administratura apostolska Albanii południowej, obejmująca opieką duszpasterską zarówno mieszkających tam grekokatolików, jak katolików obrządku łacińskiego.

W 2002 r. rozpoczął się etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego męczenników epoki komunistycznej. Albański Kościół ma nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie zakończona faza diecezjalna i dokumentacja w tej sprawie zostanie przekazana do Rzymu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg