Benedykt XVI podsumował pielgrzymkę do USA

Wizycie apostolskiej w USA i siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku poświęcił Benedykt XVI dzisiejszą katechezę podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Papież w dniach 15-20 kwietnia odwiedził Waszyngton i Nowy Jork. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Chrystus naszą nadzieją”. Papież podziękował za serdeczne przyjęcie episkopatowi USA, prezydentowi Georg`owi Bushowi i wszystkim Amerykanom oraz szeroko omówił wszystkie etapy swojej podróży.Przypomniał, że jednym z najważniejszych powodów odwiedzin w USA była 200. rocznica podniesienia diecezji w Baltimore do rangi metropolii.

Benedykt XVI z uznaniem wyraził się o „zdrowej świeckości” Stanów Zjednoczonych, podkreślając, że dzięki niej „wymiar religijny jest nie tylko tolerowany, ale ceniony jako dusza narodu oraz gwarancja praw i obowiązków człowieka”. W tym klimacie, dodał Benedykt XVI, „Kościół może prowadzić swoją misję ewangelizacyjną, promocji ludzkiej oraz krytycznego sumienia, przyczyniając się tym samym do budowy społeczeństwa godnego osoby ludzkiej i czyni ze Stanów Zjednoczonych jednego z głównych uczestników życia międzynarodowego”.

Papież przypomniał także, że w czasie wizyty odniósł się skandali seksualnych z udziałem księży i wezwał do „opatrzenia ran” jakie te przypadki wywołały w amerykańskim Kościele oraz prosił biskupów o umacnianie więzi z swoimi kapłanami.

Wspominając wizytę w nowojorskiej siedzibie ONZ i przemówienie, wygłoszone na forum Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, Benedykt XVI podkreślił, że głównym jego celem było potwierdzenie aktualności Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 60. rocznice jej uchwalenia oraz jej uniwersalnego fundamentu, jakim jest „godność osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, aby współpracowała z Nim w realizacji wielkiego planu życia i pokoju”.

Chciałem też przypomnieć, mówił Benedykt XVI, że „podobnie jak pokój, także poszanowanie praw człowieka zakorzenione jest w sprawiedliwości, to jest w ładzie etycznym, aktualnym we wszystkich czasach i u wszystkich narodów, a streszczającym się w maksymie: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe bądź wyrażone w sposób pozytywny w słowach Jezusa: wszystko, co chcecie, by wam uczyniono, czyńcie innym”. Benedykt XVI ponowił gotowość Kościoła katolickiego do przyczynienia się do umocnienia relacji międzynarodowych, opartych za zasadach odpowiedzialności i solidarności.

Papież pozdrowił w kilku językach tysiące pielgrzymów zgromadzonych na Placu św. Piotra. Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział: „Serdecznie witam pielgrzymów z Polski. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie swoimi modlitwami w czasie pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Były to niezapomniane dni wspólnego dzielenia się świadectwem wiary, obfitujące w łaskę i wiele przejawów ludzkiej dobroci. Matce Najświętszej zawierzam owoce tej podróży. Niech Bóg wam błogosławi!”

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama