Nowy Jork: Benedykt XVI o prawdziwej wolności

Przez papieską homilię na stadionie Yankee w Nowym Jorku przewijał się temat wolności. Benedykt XVI przypomniał wielki rozwój Kościoła katolickiego w tym ceniącym wolność kraju, jakim są Stany Zjednoczone.

Nawiązał do 200-lecia pierwszej metropolii USA w Baltimore i kilku diecezji – w tym właśnie nowojorskiej. Kościół mógł tam rozwinąć liczne dzieła oświatowe, charytatywne i socjalne, wnosząc znaczący wkład w rozwój społeczeństwa.

Papież podkreślił, że wszystkie zewnętrzne struktury i programy Kościoła mają służyć jego wewnętrznej jedności w Chrystusie. Opiera się ona na autorytecie apostołów i posłuszeństwie wiary. Słowa „autorytet” i „posłuszeństwo” niechętnie przyjmowane są dzisiaj, zwłaszcza w społeczeństwie, które słusznie stawia wysoko wolność osobistą. „Jednak w świetle naszej wiary w Jezusa Chrystusa, który jest «drogą, prawdą i życiem», dostrzegamy pełny sens, wartość i piękno tych słów” – powiedział Ojciec Święty. Przypomniał nauczanie Ewangelii, że prawdziwą wolność znaleźć można jedynie w wyrzeczeniu się samego siebie. Tylko zatracając samych siebie, możemy się odnaleźć. Prawdziwa wolność wymaga odrzucenia grzechu, który osłabia wolę. Wówczas znajdujemy źródło naszego szczęścia w Tym, który jest nieskończoną miłością i wolnością. „Prawdziwa wolność jest darem łaski Boga, owocem nawrócenia na Jego prawdę, która nas wyzwala” – dodał Benedykt XVI.

Papież zwrócił uwagę, że katolicy w USA cieszą się nie tylko wolnością praktykowania swej wiary, ale także pełnego udziału w życiu cywilnym. Mogą wnosić na forum publiczne swe przekonania moralne i współpracować z rodakami w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa. Winni roztropnie korzystać z wolności, by budować pełną nadziei przyszłość następnych pokoleń. Mają przezwyciężać rozdział między wiarą a życiem, także życiem politycznym. Jak bowiem uczy Sobór Watykański II, „żadna działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych, nie może być wyjęta spod władzy Boga”. Ojciec Święty wskazał, że w Chrystusie mają podstawę niezmienne prawdy. Tylko one są w stanie zagwarantować poszanowanie niezbywalnej godności i praw każdego człowieka, w tym również najbardziej bezbronnego, jakim jest dziecko w łonie matki – zaznaczył Benedykt XVI

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama