Watykan: Orędzie w strugach deszczu

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. Alleluja! Drodzy Bracia i Siostry, Jezus umarły i zmartwychwstały powtarza nam dzisiaj tę radosną nowinę: to nowina paschalna. Przyjmijmy ją z głębokim zdumieniem i wdzięcznością! Także w deszczu prawdą jest, że Pan zmartwychwstał i daje nam swą radość. Módlmy się, by radość między nami panowała również w tych okolicznościach!".

Tą zachętą Benedykt XVI rozpoczął swe wielkanocne orędzie. Wygłosił je sprzed Bazyliki Watykańskiej, po Eucharystii sprawowanej w strugach rzęsistego deszczu. Nad Placem św. Piotra przechodziła w tym czasie ulewna, wiosenna burza.

Zmartwychwstanie Chrystusa potęguje wiarę w Boga stale obecnego. Jest zwycięstwem Miłości, która uwolniła nas z niewoli grzechu i śmierci. Odmieniła bieg historii, nadając ludzkiemu życiu niezbywalny i odnowiony sens oraz wartość. „Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa my również zmartwychwstajemy dziś do nowego życia i, jednocząc nasz głos z Jego głosem, głosimy, że chcemy pozostawać zawsze z Bogiem, naszym nieskończenie dobrym i miłosiernym Ojcem – podkreślił Papież.

Benedykt XVI zauważył, że dzisiejsza uroczystość, pozwalająca na nowo przeżyć absolutne i wyjątkowe doświadczenie zmartwychwstania, przynosi też wezwanie do nawrócenia ku Miłości. Jest zaproszeniem do życia w łagodności na wzór Chrystusa, bez nienawiści i egoizmu.

„Bracia i siostry, chrześcijanie w każdej części świata, mężczyźni i kobiety uczciwie otwarci na prawdę! – kontynuował Ojciec Święty. – Niech nikt nie zamyka serca na wszechmoc miłości, która zbawia! Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał za wszystkich: On jest naszą nadzieją! Prawdziwą nadzieją dla każdej istoty ludzkiej. Dziś, tak jak to uczynił ze swoimi uczniami w Galilei, zanim powrócił do Ojca, zmartwychwstały Jezus rozsyła we wszystkie strony także nas jako świadków Jego nadziei i zapewnia nas: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»”.

Wpatrując się w rany Chrystusa – niezatarte znaki Bożego miłosierdzia – można zrozumieć sens i wartość cierpienia. Można też koić współczesne rany ludzkości, gdyż to właśnie On opatruje rany serc złamanych, broni słabych, zapowiada wyzwolenie jeńcom i pociesza zasmuconych na duchu – zaznaczył Papież. Wystarczy zbliżyć się do Niego z pokorną ufnością, aby odnaleźć odpowiedź na najgłębsze pragnienie serca: znać Boga i nawiązać z Nim kontakt, który napełni Jego miłością nasze życie oraz relacje osobowe i społeczne. Dlatego ludzkość potrzebuje Chrystusa: w Nim, naszej nadziei, „jesteśmy zbawieni” – wskazał Benedykt XVI.

„Jakże często relacje pomiędzy osobami, pomiędzy grupami, pomiędzy ludami, nie są naznaczone miłością, ale egoizmem, niesprawiedliwością, nienawiścią, przemocą! – mówił Ojciec Święty. – Są to rany ludzkości, otwarte i bolesne w każdym zakątku świata, choć często zapoznane, a czasami świadomie skrywane; rany, które rozdzierają dusze i ciała niezliczonych naszych braci i sióstr. Oczekują na ukojenie i uleczenie przez chwalebne rany zmartwychwstałego Pana i przez solidarność tych, którzy naśladując Go, w Jego imię pełnią dzieła miłości, angażują się czynnie na rzecz sprawiedliwości i rozsiewają wokół siebie świetlane znaki nadziei w miejscach krwawych konfliktów i wszędzie tam, gdzie godność osoby ludzkiej jest wciąż lekceważona i gwałcona. Trzeba sobie życzyć, aby właśnie tam mnożyły się świadectwa łagodności i przebaczenia”.

Pozwólmy się oświecić blaskowi tego dnia – apelował Benedykt XVI. Zachęcił do ufnego otwarcia na Chrystusa zmartwychwstałego, aby odnawiająca moc tajemnicy paschalnej objawiła się w każdym z nas, w naszych rodzinach, miastach, narodach i na całym świecie:

„Jakże w tym momencie nie myśleć w szczególności o niektórych regionach Afryki, jak Darfur i Somalia, o umęczonym Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza o Ziemi Świętej, o Iraku, o Libanie, a w końcu o Tybecie. Zachęcam do poszukiwania dla tych regionów rozwiązań, które stoją na straży dobra i pokoju. O pełnię paschalnych darów prośmy przez wstawiennictwo Maryi, która – po tym, jak dzieliła cierpienia męki i śmierci swego niewinnego Syna – doświadczyła również niewyrażalnej radości Jego zmartwychwstania. Zjednoczona w chwale z Chrystusem niech nas strzeże i prowadzi na drodze bratniej solidarności i pokoju. Oto moje wielkanocne życzenia, które kieruję do was, tu obecnych, i do mężczyzn i kobiet w każdym narodzie, na wszystkich kontynentach, którzy jednoczą się z nami poprzez radio i telewizję. Dobrych świąt!”.

Papież złożył następnie wielkanocne życzenia w 63 językach. Główne przesłanie Wielkanocy ogłosił także po polsku w słowach: „Chrystus zmartwychwstał!”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg