Watykan: Opublikowano „Rocznik Papieski" na 2008 rok

Tegoroczne wydanie „Annuario Pontificio" 29 lutego wręczyli Papieżowi najwyżsi przełożeni Sekretariatu Stanu: kard. Tarcisio Bertone i substytut, abp Fernando Filoni. W najbliższym czasie „Rocznik Papieski" ukaże się w księgarniach.

Annuario Pontificio” podaje podstawowe informacje o kolegium kardynalskim, kurii rzymskiej, diecezjach i równorzędnych im jednostkach administracji kościelnej, zakonach i zgromadzeniach, wyższych uczelniach papieskich i innych katolickich. Zawiera główne dane osobowe wszystkich biskupów Kościoła katolickiego, odnoszące się do końca 2007 roku. Dowiadujemy się, że Benedykt XVI mianował w minionym (2007) roku 169 nowych biskupów. Ustanowił w tym czasie dwie metropolie i osiem diecezji.

„Annuario Pontificio” nie jest publikacją statystyczną. „Rocznik statystyczny Kościoła” („Annuarium statisticum Ecclesiae 2006”) ukaże się – podobnie jak w poprzednich latach – dopiero za kilka miesięcy. Zawierać będzie dane sprzed dwóch lat (z 2006 r.). Tyle bowiem czasu wymaga zebranie i opracowanie danych statystycznych tak wielkiej instytucji, jak Kościół Powszechny. Obejmuje ona cały świat i na wielu obszarach działa w niełatwych warunkach.

Niemniej jednak „Annuario Pontificio” podaje pewne statystyki. Także w tym wypadku odnoszą się one do 2006 r. Możemy się np. dowiedzieć, że w 2006 r. liczba katolików wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,4 proc., osiągając 1.131 mln.

«« | « | 1 | » | »»

Autopromocja