Zapewnienie o bliskości Papieża

W przyszłym tygodniu do Armenii i Azerbejdżanu uda się ks. kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Jak poinformowało watykańskie biuro prasowe w specjalnym komunikacie, najbliższy współpracownik Benedykta XVI będzie miał okazję "wyrazić bliskość Ojca Świętego z katolikami obu tych krajów" - podaje Nasz Dziennik.

Watykański sekretarz stanu zarówno do Armenii, jak i do Azerbejdżanu przybędzie w dniach 2-9 marca br. na zaproszenie władz państwowych i religijnych. W Armenii hierarcha zostanie przyjęty przez Garegina II, najwyższego patriarchę i katolikosa wszystkich Ormian. Przekaże mu odręczny list od Benedykta XVI, w którym zapewnia on o swym szacunku i wyraża pragnienie Kościoła katolickiego, by kontynuować dialog ekumeniczny z Ormiańskim Kościołem Apostolskim.

W Azerbejdżanie natomiast ks. kard. Bertone spotka się z przywódcą kaukaskich muzułmanów Sheik ul-Islam Allashukur Pashazadem i innymi przywódcami religijnymi, "by wyrazić wobec nich wolę współpracy Kościoła katolickiego we wspólnym zaangażowaniu na rzecz pokoju, zgody między narodami i dobra rodziny ludzkiej". Watykański sekretarz stanu weźmie udział w otwarciu nowego kościoła katolickiego w Baku, wzniesionego na terenie ofiarowanym Janowi Pawłowi II przez nieżyjącego już prezydenta Gajdara Alijewa, ojca obecnego szefa państwa.

Sługa Boży Jan Paweł II odwiedził zarówno Armenię, jak i Azerbejdżan. W Armenii był we wrześniu 2001 r., w ramach swej 95. podróży zagranicznej, w czasie której złożył wizytę także w Kazachstanie. Do Azerbejdżanu Jan Paweł II pojechał już w maju następnego roku, w czasie pielgrzymki, której głównym celem była prawosławna Bułgaria.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg