Stolica Apostolska o potrzebie zmiany stylu życia dla ochrony środowiska

Każda, nawet niewielka inicjatywa podejmowana celem obniżenia emisji związków węgla stanowi konkretny wkład w ochronę środowiska. Może to być na przykład rezygnacja z niekoniecznego użycia środków transportu czy ograniczenie zużycia energii - powiedział 13 lutego w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Abp Celestino Migliore wystąpił podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ o zmianach klimatycznych. Poinformował, że Stolica Apostolska podjęła już pewne środki, by obniżyć emisję związków węgla w Państwie Watykańskim – takie jak zastosowanie paneli słonecznych czy sadzenie drzew.

Uczestniczy też w projekcie zalesiania realizowanym na Węgrzech. Watykański przedstawiciel zwrócił uwagę, że zrównoważony rozwój wymaga harmonijnego uwzględniania równocześnie ochrony środowiska, zmian klimatu, rozwoju gospodarczego i podstawowych ludzkich potrzeb. Ważne miejsce w takim rozwoju mają tzw. „czyste technologie”.

Należy też wpływać na rynek, by nie promował podaży na takie dobra, których sama produkcja szkodzi środowisku. Konsumenci muszą być świadomi, że bezpośredni wpływ na środowisko mają stosowane przez nich wzorce konsumpcyjne. Abp Migliore wyraził poparcie delegacji Stolicy Apostolskiej dla Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu i dla programu działania ustalonego podczas niedawnej (3-14 grudnia 2007 r.) konferencji na indonezyjskiej wyspie Bali.

Dodajmy, że następna międzynarodowa konferencja poświęcona Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu odbędzie się w dniach 1-12 grudnia 2008 r. w Poznaniu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg