Papież na rekolekcjach

Kapłańskie Serce Jezusa znajduje się w centrum wielkopostnych rekolekcji, które głosi Ojcu Świętemu i jego współpracownikom kard. Albert Vanhoye.

Blisko 85-letni francuski purpurat jest jezuitą. Przez 35 lat wykładał w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, z czego 6 lat był jego rektorem. Kierował też pracami Papieskiej Komisji Biblijnej jako jej sekretarz. Napisał szereg książek z egzegezy Nowego Testamentu, zwłaszcza o Liście do Hebrajczyków. W wypowiedzi dla Radia watykańskiego tak powiedział i rekolekcjach: „Oczywiście [chodzi o - przyp. Wiara.pl] kapłaństwo Chrystusa, arcykapłana Nowego Przymierza, według Listu do Hebrajczyków. Jest to nauka bardzo głęboka i bogata. Tematem rekolekcji są wzięte z tego listu słowa: «Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary» (Hbr 4, 14). Dla tego mocnego trwania istotne jest, jak sądzę, byśmy byli zjednoczeni z kapłańskim Sercem Jezusa. Bez tego zjednoczenia wszystko pozostaje powierzchowne i nie można sprostać trudnościom współczesnego świata. W Wielkim Poście chciałbym życzyć ufności w łaskę Bożą. W tym okresie Bóg proponuje nam obfite łaski. Winniśmy zatem zacząć Wielki Post z ogromną ufnością. Pan ma dla nas cenne łaski. My zaś mamy się przygotować na ich przyjęcie w tych tygodniach Wielkiego Postu, które prowadzą nas do zjednoczenia z Sercem Chrystusa w Misterium Paschalnym”.

Dziennikarze radia Watykańskiego zapytali też papieskiego rekolekcjonistę jak wnieść Pismo Święte w codzienne życie wiernych. Pytanie to miało związek z zaplanowanym na październik tego roku Synodem Biskupów na temat Słowa Bożego. „Głównym środkiem jest niewątpliwie liturgia” - odpowiedział kard. Vanhoye. Trzeba umieć ją wykorzystać. Po Soborze jest w niej wielkie bogactwo tekstów biblijnych. „Trzeba pomóc wiernym, by przyjmowali je w swoim życiu. Temu służą homilie. Bóg mówi do nas przez Słowo pisane, które jest jakby listem skierowanym do nas wszystkich. W nim obecne jest Słowo Boże, które musimy się nauczyć jak najlepiej przyjmować. Bóg przemawia też w różnych sytuacjach, przy wielu innych okazjach: przez piękno przyrody, a także przez wydarzenia. Najważniejsze to być uważnym na Słowo Boże i rozpoznawać je. Ważne jest umieć je zgłębiać. Jezus w Ewangelii mówi, że kto słucha, ale bez późniejszej refleksji, nie przynosi owocu, nie przyjmuje Słowa. Zatem konieczne jest przyjmowanie Słowa Bożego, rozważanie go tak, by weszło w nas głęboko. Tylko wtedy będzie można wprowadzać w życie Słowo Boże”.

Watykańskie rekolekcje rozpoczęły się 10 lutego wieczorem i potrwają do 16 lutego. Oprócz wspólnej modlitwy brewiarzowej (jutrzni, modlitwy południowej i nieszporów) codziennie zaplanowano trzy medytacje i adorację Najświętszego Sakramentu. Na czas rekolekcji nie przewidziano natomiast żadnych audiencji papieskich. W związku z tym w najbliższą środę nie będzie również audiencji ogólnej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg