Benedykt XVI: Wielki Post czasem dzieł miłosierdzia i przezwyciężania zła

Wielki Post: czas duchowych zmagań ze złem na świecie i w nas samych; czas zwalczania skutków i przyczyn zła; czas nie przerzucania problemu zła na innych czy na Boga, lecz zdania sobie sprawy z własnej odpowiedzialności. między innymi te tematy poruszył Benedykt XVI spotykając się na południowej modlitwie z pielgrzymami.

„Wejście w okres Wielkiego Postu oznacza powzięcie na nowo decyzji – osobistej i wspólnotowej – stawiania czoła złu razem z Chrystusem” – mówił Papież. Wskazał, że droga Krzyża jest jedyną drogą, która prowadzi do zwycięstwa miłości nad nienawiścią, dzielenia się z innymi nad egoizmem, pokoju nad przemocą. „Tak widziany Wielki Post stanowi prawdziwą okazję do zdecydowanego zaangażowania ascetycznego i duchowego, opartego na łasce Chrystusa” – zaznaczył Ojciec Święty.

Benedykt XVI zauważył, że początek Wielkiego Postu zbiegł się z jubileuszem 150-lecia objawień Matki Bożej w Lourdes. Orędzie, które Maryja nadal stamtąd kieruje, powraca również w Wielkim Poście: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, módlcie się i czyńcie pokutę. Przypominając, że w przypadającą 11 lutego rocznicę obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, Papież zapewnił o swej modlitwie za chorych oraz w potrzebach Kościoła i świata. Sposobną ku temu okazją będą rozpoczynające się wieczorem rekolekcje Kurii Rzymskiej, które potrwają do 16 lutego. Papieskim rekolekcjonistą jest 85-letni jezuita, kard. Albert Vanhoye.

Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty pozdrowił siostry elżbietanki, które w tych dniach dziękują Bogu w Rzymie za dar beatyfikacji ich założycielki, Marii Luizy Merkert. „Niech jej wstawiennictwo stale wam towarzyszy, a przykład pobudza do czynnej miłości bliźniego. Wielki Post niech będzie dla wszystkich szczególnym czasem miłosierdzia” – życzył Benedykt XVI.

Poniżej publikujemy pełny tekst papieskich rozważań.

Drodzy bracia i siostry!

W ubiegłą środę, poprzez post i obrzędy Popielca, wkroczyliśmy w Wielki Post. Cóż jednak oznacza „wkroczyć w Wielki Post”? Oznacza zacząć czas szczególnego zaangażowania w duchową walkę, w której stajemy przeciwko obecnemu na świecie złu, w każdym z nas i wokół nas. Oznacza spojrzeć w twarz złu i stanąć do walki z jego następstwami, przede wszystkim z jego przyczynami, aż po ostateczną przyczynę, którą jest szatan. Oznacza nie spychać problemu zła na innych, na społeczeństwo czy na Boga, lecz uznać własną odpowiedzialność i w odpowiedzialny sposób wziąć ją na siebie. W związku z tym jak nigdy nie cierpiące zwłoki jest dla nas wezwanie Jezusa, aby każdy wziął swój „krzyż” i poszedł za Nim z pokorą i ufnością (por. Mt 16, 24). „Krzyż”, jakkolwiek byłby ciężki, nie jest synonimem niedoli, nieszczęścia, którego w miarę możliwości należy uniknąć, lecz sposobności, by zacząć naśladować Jezusa i tym samym nabrać sił do walki z grzechem i złem. Wkroczenie w Wielki Post oznacza zatem odnowienie osobistej i wspólnotowej decyzji stawienia czoła złu wraz z Chrystusem. Droga Krzyża jest bowiem jedyną drogą, prowadzącą do zwycięstwa miłości nad nienawiścią, dzielenia się nad egoizmem, pokoju nad przemocą. Tak widziany Wielki Post jest prawdziwie okazją do poważnego ascetycznego i duchowego zaangażowania, opartego na łasce Chrystusa.

W tym roku początek Wielkiego Postu opatrznościowo zbiega się ze 150. rocznicą objawień w Lourdes. Cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu przez błogosławionego Piusa IX Maryja ukazała się po raz pierwszy 11 lutego 1858 r. świętej Bernadetcie Soubirous w grocie Masabielskiej. Potem były kolejne objawienia, którym towarzyszyły nadzwyczajne wydarzenia, w końcu zaś Dziewica pożegnała się, ujawniając młodej widzącej w miejscowym dialekcie: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Orędzie, którego Matka Boża nie przestaje głosić w Lourdes, odwołuje się do słów, które Jezus wypowiedział właśnie na początku swej publicznej działalności, a których my słuchamy wielokrotnie w tych dniach Wielkiego Postu: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, módlcie się i czyńcie pokutę. Przyjmijmy wezwanie Maryi, które jest echem wezwania Chrystusa i prośmy Ją o wyjednanie nam „wejścia” z wiarą w Wielki Post, ażeby ten czas łaski przeżywać z wewnętrzną radością i hojnym zaangażowaniem.

Dziewicy zawierzamy również chorych oraz tych, którzy z miłością otaczają ich troską. Jutro bowiem, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Z całego serca pozdrawiam pielgrzymów, którzy zgromadzą się z bazylice św. Piotra pod kierunkiem kardynała Lozano Barragána, przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. Niestety nie będę mógł spotkać się z nimi, ponieważ dziś wieczorem rozpoczynam rekolekcje, jednak w ciszy i skupieniu modlić się będę za nich i za wszystkie potrzeby Kościoła i świata. Tym, którzy zechcą przypominać o mnie Panu, już teraz szczerze dziękuję.

«« | « | 1 | » | »»