Papieska audiencja dla Trybunału Roty Rzymskiej

Rota Rzymska odgrywa istotną rolę dla całego kościelnego sądownictwa, mając zapewnić stosowanie w nim jednolitych zasad działania. Wskazał na to Papież, spotykając się z jej pracownikami rozpoczynającymi kolejny rok sądowy.

Ten trybunał apelacyjny obchodzi stulecie wznowienia działalności konstytucją apostolską Piusa X „Sapienti consilio” z 29 czerwca 1908 r. Jego orzeczenia służą zachowaniu jedności kryteriów we wszystkich sądach kościelnych, strzegąc przed niebezpieczeństwem interpretacji subiektywnych i dowolnych. Jest to szczególnie ważne, gdy wyrokiem sądowym trzeba stwierdzić, czy dane małżeństwo zostało ważnie zawarte. Obok prawa wchodzi tu w grę antropologia i teologia. Stale należy przy tym uwzględniać prawdę o nierozerwalności małżeństwa, zgodnie ze zbawczym planem Stwórcy.

„W Kościele – właśnie ze względu na jego powszechność i na różnorodność kultur prawnych, w jakich działa – zachodzi zawsze niebezpieczeństwo wytwarzania się niepostrzeżenie «orzecznictw lokalnych» – powiedział Papież. – Oddalają się one coraz bardziej od wspólnej interpretacji praw pozytywnych, a nawet od nauki Kościoła o małżeństwie. Życzę wypracowania odpowiednich środków, by orzecznictwo Roty Rzymskiej coraz bardziej służyło jedności i było rzeczywiście dostępne dla wszystkich, którzy działają w sądownictwie. Wówczas stosowanie prawa będzie we wszystkich trybunałach Kościoła jednolite. W tej realistycznej perspektywie należy też rozumieć wartość wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w kwestiach prawa małżeńskiego – w tym również papieskich przemówień do Roty Rzymskiej. Są to wskazania dotyczące bezpośrednio działania wszystkich sądów kościelnych, gdyż nauczają z autorytetem tego, co istotne dla rzeczywistości małżeństwa”.

W imieniu pracowników Roty Rzymskiej zwrócił się do Papieża jej dziekan. Bp Antoni Stankiewicz przypomniał, że sięga ona instytucji audytorów, którzy pełnili funkcje sędziowskie w kurii papieskiej już w XIV w. W XIX stuleciu Rota stała się trybunałem apelacyjnym jedynie dla Państwa Kościelnego, po którego zniesieniu w 1870 r. przestała pełnić funkcje sądownicze. Pius X wznowił ją przed stu laty jako trybunał apelacyjny dla całego Kościoła. Od tego czasu Rota Rzymska wydała 12.872 wyroków.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama