Rzym: Sympozjum w 25-lecie Kodeksu Jana Pawła II

Pod hasłem „Kodeks Prawa Kanonicznego w służbie misji Kościoła" odbywa się w Rzymie sympozjum z okazji 25-lecia promulgacji Kodeksu z 1983 roku.

Organizatorem spotkania jest Papieski Uniwersytet Salezjański. Jednym z zaproszonych gości, obok kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone, jest prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, kard. Zenon Grocholewski. Podjął on między innymi zagadnienie zmian, jakie należało wprowadzić w wykładzie nowego Kodeksu.

„Gdy chodzi o nauczanie, nie mogło być już ono formalistyczne, ale zarówno struktury ogólne Kodeksu jak i poszczególne instytucje wymagały uzasadnienia teologicznego”- stwierdził kard. Grocholewski. Dużą pomocą jest w tym względzie II Sobór Watykański, bo niektóre sformułowania Kodeksu są odwoływaniem się do decyzji soborowych: czyli nie można nauczać prawa kanonicznego bez fundamentu teologicznego. Dawniej na wszystkich wydziałach prawa kanonicznego wykładano filozofię prawa kanonicznego, dzisiaj jest teologia prawa kanonicznego.

Zmieniła się wizja tego przedmiotu. Z drugiej strony powstało wiele rzeczy nowych. Na przykład prawo procesowe. Nie chodzi w nim jedynie, by zwyciężył ten, kto ma rację, ale aby urzeczywistnić to, co jest istotą życia Kościoła: wzajemne zrozumienie, współpracę, miłość. I dlatego jest potrzebne przebaczenie. „Według nowego Kodeksu proces jest ostatecznym środkiem, do którego uciekają się strony, nawet gdyby doszło do przestępstwa” - powiedział Radiu Watykańskiemu prefekt Kongregacji ds. Wychowania

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama