Papież piętnuje pesymizm

Benedykt XVI zakończył pracę nad swoją drugą encykliką. Będzie poświecona nadziei - dowiedział się nieoficjalnie Dziennik. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać ogłoszenia dwóch encyklik, ponieważ papież od ponad roku przygotowuje także dokument na tematy społeczne.

Jak ustalił Dziennik, praca nad encykliką o nadziei weszła w końcowy etap. Papież napisał tekst i przekazał go do ekspertyz teologicznych. Dokument zostanie ogłoszony albo w okolicach świąt Bożego Narodzenia, albo na początku przyszłego roku. Ma roboczy tytuł „Zbawieni nadzieją” i liczy około 70 stron. Tytuł pochodzi z Listu św. Pawła do Rzymian, w którym apostoł m.in. wyjaśnia istotę chrześcijańskiej nadziei: „W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni” (Rz 8,24). Benedykt XVI tłumaczy, że nadzieja jako droga do zjednoczenia z Bogiem jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, na brak wiary, nihilizm i pesymizm.

Encyklika stanowić ma ważny głos Kościoła w debatach m.in. o granicach nauki, problemach bioetycznych czy o ochronie życia. Na pewno będzie też istotnym świadectwem dla ludzi cierpiących - papież zaproponuje w niej odpowiedź na te problemy. Dokument poświęcony nadziei może być pewnym zaskoczeniem, ponieważ źródła watykańskie podawały dotąd, że Benedykt XVI pracuje nad dokumentem o problemach społecznych. Z naszych ustaleń wynika jednak, że encyklika o nadziei powstała w czasie ostatnich wakacji. Papież uznał, że w czasach relatywizmu trzeba przypomnieć ludziom drogę do Boga przez nadzieję. Być może zachęcił go do tego sukces pierwszej encykliki poświęconej miłości - „Bóg jest miłością”, ogłoszonej w styczniu 2006 r. W samych Włoszech w pierwszym roku od publikacji sprzedano 1,5 mln egzemplarzy.

Prowincjał jezuitów o. Dariusz Kowalczyk nie jest zaskoczony tematem nowej encykliki. Przypomina, że miłość, nadzieja i wiara to trzy cnoty teologalne - odnoszące się bezpośrednio do Boga. Ich praktykowanie prowadzi człowieka do życia w jedności z Bogiem. Prawdopodobnie papież postanowił kontynuować refleksje nad tymi cnotami. Nie jest więc wykluczone, że następną encyklikę poświęci trzeciej cnocie teologalnej - wierze.

O. Kowalczyk zwraca uwagę, że współcześnie chrześcijaństwo jest często sprowadzane do wymiaru doczesnego, traktowane np. jako ruch mający walczyć o pokój czy ze światowym ubóstwem. - Podejmując temat nadziei na zbawienie wieczne, Benedykt XVI przypomina o nadprzyrodzonym wymiarze wiary, bez którego nie można zrozumieć np. cierpienia - tłumaczy.

Nim jednak papież napisze encyklikę na temat wiary, zapewne w przyszłym roku ogłosi oczekiwany dokument na tematy społeczne.

Encykliki są dokumentami poruszającymi zagadnienia wiary i moralności, które papież kieruje do całego Kościoła.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama