Audiencja: katecheza o Hilarym z Poitiers; apel o modlitwę w intencji dialogu katolicko-prawosławnego

Przeciw arianom bronił boskości Chrystusa. Uczył, że Bóg w pełni jest Ojcem i Miłością. Wskazywał, że droga do Chrystusa stoi otworem przed każdym, kto chce się nawrócić. Nauczanie Hilarego z Poitiers Papież przypomniał na audiencji ogólnej. Pasterza silnego wiarą i łagodnego w stosunku do ludzi Pius IX ogłosił w 1851 r. Doktorem Kościoła.

Hilary z Poitiers urodził się około roku 310. Chrzest przyjął w roku 345, a około roku 353 został biskupem swego miasta. Zdecydowanie przeciwstawiał się herezji arian, dowodząc w swoich pismach, że Jezus Chrystus był równocześnie w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. To on tłumaczył wschodnim teologom, że tylko zawiłości językowe są powodem niezgodności teologicznych dotyczących Trójcy Świętej. Za jego przekonania był zesłany do Frygii w dzisiejszej Turcji. Pozostał im wierny, a jego dzieło De Trinitate jest do dziś podstawowym traktatem o Trójcy Świętej. Sam modlił się w ten sposób: „Spraw o Panie, abym pozostał zawsze wierny temu, co wyznałem w symbolu mojego odrodzenia, gdy zostałem ochrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Abym wielbił Ciebie, naszego Ojca, a wraz z Tobą Twego Syna; i bym zasługiwał na dar Twego Ducha Świętego, który pochodzi od Ciebie poprzez Twego Jednorodzonego. Amen”.

Wśród kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na Placu św. Piotra było półtora tysiąca Polaków. „Hilary z Poitiers wzywa nas, abyśmy umacniali się w wierze w Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wiara jest łaską, a ożywia ją modlitwa i świadectwo. Ufam, że nawiedzenie grobów apostolskich będzie dla wszystkich owocnym czasem odnawiania wiary. Niech Bóg wam błogosławi” – powiedział Benedykt XVI witając polskich pielgrzymów.

W słowie do pielgrzymów włoskich Papież pozdrowił siostry ze zgromadzenia Córek św. Józefa, które zakończyły w Rzymie kapitułę generalną. Zachęcił je, aby wzorem założyciela zgromadzenia, bł. Klemensa Marchisio, z zapałem szerzyły miłość do Eucharystii.

Ojciec Święty pozdrowił także przedstawicieli rodziny dominikańskiej, świętującej 800-lecie założenia pierwszego klasztoru mniszek. Oby obchody tego jubileuszu przyczyniły się do odnowy, znajdującej wyraz w odnowionym świadectwie życia – życzył Papież.

Zwracając się z kolei do włoskiego stowarzyszenia piłki nożnej z Ancony Benedykt XVI zachęcił do dołożenia wszelkich starań, aby gra w piłkę coraz bardziej stawała się narzędziem wychowania do wartości etycznych i duchowych.

Na zakończenie audiencji Benedykt XVI nawiązał do trwającej w Rawennie sesji plenarnej międzynarodowej komisji mieszanej do spraw dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną. Podejmuje ona temat o szczególnym znaczeniu dla ekumenizmu: „Konsekwencje eklezjologiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła. Komunia kościelna, soborowość i władza”. Papież poprosił o wspólną z nim modlitwę, aby to spotkanie przyczyniło się do postępów na drodze ku pełnej jedności katolików i prawosławnych, aby szybko zdołano osiągnąć jedność eucharystycznego stołu.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg