Tarnów: Rusza Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II rozpoczyna działalność w diecezji tarnowskiej. Ma ono służyć poznawaniu Pisma Świętego. Jest to realizowana w wielu diecezjach ogólnopolska inicjatywa, służąca kształtowaniu duchowości i kultury biblijnej.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II rozpoczyna działalność w diecezji tarnowskiej. Ma ono służyć poznawaniu Pisma Świętego. Jest to realizowana w wielu diecezjach ogólnopolska inicjatywa, służąca kształtowaniu duchowości i kultury biblijnej.

Działalność Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II zainauguruje bp tarnowski Wiktor Skworc w czasie nabożeństwa Słowa Bożego. Uroczystość odbędzie się w bazylice katedralnej w Tarnowie 11 października. - Słuchając Słowa Bożego pragniemy modlić się o moc Ducha Świętego w systematycznym poznawaniu Biblii. Niech udział w tym nabożeństwie stanie się zachętą i przynagleniem do lektury Słowa Bożego - przekonuje ks. Adam Nita, kanclerz kurii tarnowskiej. W nabożeństwie inaugurującym Dzieło Biblijne w diecezji tarnowskiej wezmą udział głównie duszpasterze, moderatorzy i przedstawiciele grup młodzieżowych.

Od 7 do 14 października w diecezji tarnowskiej trwa Tydzień Kultury Biblijnej. Jest to wspólna inicjatywa Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Klubów Inteligencji Katolickiej, parafii oraz organizacji kulturalnych Tarnowa, Nowego Sącza i Mielca.

W programie znalazły się wykłady, koncerty, nabożeństwa, wystawy artystyczne i projekcje filmowe. Hasłem Tygodnia Kultury Biblijnej są słowa "Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu. Biblia - Księgą życia".

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II to ogólnopolska inicjatywa mająca służyć pogłębianiu rozumienia Słowa Bożego oraz kształtowaniu duchowości i kultury biblijnej. Jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Organizacja posiada kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej. Celem jej działania jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama