Audiencja ogólna: katecheza o Cyrylu Aleksandryjskim

Istotą wiary jest spotkanie z Jezusem, który nadaje życiu nową perspektywę -powiedział Benedykt XVI. W katechezie o Ojcach Kościoła przypomniał nauczanie św. Cyryla Aleksandryjskiego.

Istotą wiary jest spotkanie z Jezusem, który nadaje życiu nową perspektywę –powiedział Benedykt XVI. W katechezie o Ojcach Kościoła przypomniał nauczanie św. Cyryla Aleksandryjskiego. Czczony zarówno w Kościele Wschodnim, jak i Zachodnim nazywany był „stróżem prawdziwej wiary”. Intensywnie zabiegał też o jedność Kościoła. Uznając jego znaczenie Papież Leon XIII ogłosił Cyryla Doktorem Kościoła.

Był biskupem Aleksandrii w latach 412–444. W początkowym okresie swej posługi, jako wybitny teolog podjął wysiłek korygowania błędów w sferze wiary i pogłębiał studium w zakresie doktryny trynitarnej. Od roku 428, gdy biskupem Konstantynopola wybrano Nestoriusza, polemizował z nim na temat natury osoby Syna Bożego i kwestii Bożego macierzyństwa Maryi. Przedmiotem dyskusji był tytuły Maryjne: „Matka Chrystusa” (Christotókos) i „Matka Boga” (Theotókos). Na Soborze Efeskim, zwołanym w 431 r. w związku z tym zagadnieniem, dzięki swej erudycji, mądrej argumentacji biblijnej i patrystycznej św. Cyryl dał impuls do sprecyzowania definicji osobowej jedności Chrystusa i teologicznej poprawności tytułu Theotòkos.

Bez szczegółowego omawiania pozostawionych przez św. Cyryla pism Benedykt XVI podsumował jego przesłanie. W ujęciu Cyryla wiara chrześcijańska jest przede wszystkim spotkaniem z Jezusem, „który nadaje życiu nową perspektywę”.

„Św. Cyryl był wytrwałym i niestrudzonym świadkiem Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa. Podkreślał przy tym zwłaszcza jedność – mówił Papież. Przypomniał 1. List Cyryla do bp. Sukcesusa z 433 r., w którym pisał „Tylko jeden jest Syn, Jeden Pan Jezus Chrystus, zarówno przed Wcieleniem, jak i po Wcieleniu. Istotnie nie jest innym Synem Logos zrodzony z Boga Ojca od tego zrodzonego z Dziewicy. Wierzymy, że właśnie ten istniejący odwiecznie narodził się z ciała niewiasty i zgodnie ze swą obietnicą jest z nami aż po krańce czasów”. I to jest ważne: odwieczny Bóg narodził się z niewiasty i pozostaje z nami w każdy dzień. Tą ufnością żyjemy i w niej odnajdujemy drogę naszego życia – podkreślił Benedykt XVI.

W audiencji na Placu św. Piotra uczestniczyło ok. 40 tys. pielgrzymów, z których jedną czwartą stanowili Niemcy, obchodzący dziś Dzień Zjednoczenia. Pozdrawiając półtora tys. pielgrzymów polskich Papież nawiązał do przypadającego jutro w liturgii wspomnienia świętego Franciszka z Asyżu: „Naśladując Chrystusa zrezygnował z dóbr doczesnych. Uczył, że mamy być prości, pokorni i czyści, wszak odchodząc z tego świata otrzymamy jedynie nagrodę za miłość. Uczmy się od niego postawy ewangelicznego radykalizmu. Wam tu obecnym i waszym bliskim serdecznie błogosławię”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg