Kardynał Kasper: Zastój w ekumenizmie

„Ekumenizm duchowy: konieczna droga ku jedności" - taki tytuł nosił wykład kard. Waltera Kaspera wygłoszony na Katolickim Uniwersytecie Argentyny.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan przebywa w Buenos Aires, gdzie bierze udział w seminarium ekumenicznym przeznaczonym dla tamtejszych biskupów i duszpasterzy.

Watykański purpurat podkreślił, że poszukiwanie jedności Kościoła nie może ograniczać się wyłącznie do akademickiej debaty, ale powinno uwzględniać modlitwę, która pomaga osiągnąć porozumienie. „Duchowość ekumeniczna to duchowość modlitwy wstawienniczej, aby wszyscy stanowili jedno” – stwierdził kard. Kasper. Dodał zarazem, że działania na rzecz jedności chrześcijan nie mogą dokonywać się według indywidualnego uznania, ale w łączności z Kościołem. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan ważnym elementem duchowości ekumenicznej jest współpraca w takich dziedzinach, jak ochrona życia, promocja sprawiedliwości, praw człowieka i pokoju.

Z kolei w wypowiedzi dla prasy kard. Walter Kasper przyznał, że w dialogu ekumenicznym panuje obecnie pewien zastój, czego pośrednim wyrazem jest ofensywa sekt pentekostalnych na terenie Ameryki Łacińskiej. Zbliżenia nie ułatwiają też różnice zdań w sprawach moralnych, np. w bioetyce, stosunku do aborcji czy eutanazji. W opinii przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan agresywny prozelityzm sekt pentekostalnych wobec Kościołów historycznych nie ma podłoża czysto duchowego, ani nie jest do końca chrześcijański.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama