Benedykt XVI do ambasadora Irlandii o ekologii osoby

Kościół służy całemu społeczeństwo, ukazując podstawy moralności i otwierając umysły na prawdę - podkreślił Papież, przyjmując nowego ambasadora Irlandii przy Stolicy Apostolskiej. Noel Fahey złożył 15 września listy uwierzytelniające.

Benedykt XVI nawiązał do faktu, że chrześcijaństwo już od ponad 16 wieków kształtuje tożsamość Irlandczyków. Stanowi samo serce irlandzkiej cywilizacji i nadal pozostaje zaczynem w życiu narodu. Wiara chrześcijańska nie straciła nic ze swego znaczenia dla współczesnego społeczeństwa, gdyż dotyka „największej głębi człowieka” i daje poczucie „sensu istnienia w świecie”. Irlandia cieszy się w ostatnich latach bezprecedensowym rozwojem gospodarczym, ale w ślad za dobrobytem pojawił się tam też sekularyzm. Na tym tle pożyteczna jest podjęcie w tym kraju „strukturalnego dialogu” między Kościołem a rządem.

Pochwalając tę inicjatywę, Papież zwrócił uwagę, że wkład religii w demokratyczne społeczeństwo jest istotny i nie można jej spychać do sfery prywatnej. Jednostki i społeczeństwo muszą odkryć na nowo zasady etyczne, uznać ograniczenia ludzkiego rozumu i zrozumieć, że uzupełnia się on wzajemnie z wiarą. Kościół, głosząc prawdę objawioną, służy wszystkim ludziom. Jego wkład w społeczeństwo nie oznacza bynajmniej nietolerancji ani uzurpowania sobie roli państwa – wskazał Benedykt XVI. – Kiedy bowiem miejsce prawdy zajmuje relatywizm, kategorie dobra i zła, tego co prawe i co niegodziwe, zastępowane są pragmatycznym kalkulowaniem zysków i strat.

Ojciec Święty wyraził uznanie dla rządu Irlandii za jego zaangażowanie w rozwiązanie konfliktu północnoirlandzkiego. Wzrasta obecnie nadzieja na trwały owoc procesu pokojowego. Papież wspomniał też wysiłki irlandzkiego rządu wkładane w ochronę środowiska. Zwrócił jednak uwagę na potrzebę ekologii osoby ludzkiej. Takie wielkie i żywotne tematy moralne, jak pokój, niestosowanie przemocy, sprawiedliwość czy ochrona stworzenia same z siebie nie nadają godności człowiekowi. Jego zasadniczy wymiar etyczny wypływa z udzielonej mu przez Boga wrodzonej godności życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Boże dzieło stworzenia należy rozumieć jako całość. Niestety nieraz zwraca się dziś za mało uwagi na cud ludzkiego życia poczętego w łonie – zauważył Benedykt XVI.

Nowy ambasador Irlandii przy Stolicy Apostolskiej Noel Fahey ma 60 lat, z czego 37 pracuje w dyplomacji. Ostatnio był ambasadorem w Niemczech, a następnie w USA.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama