Benedykt XVI w Loreto - podsumowanie

Ogólnokrajowe Spotkanie Młodzieży Włoskiej "Agora Młodych Włochów" było głównym celem pielgrzymki Benedykta XVI do Loreto - największego sanktuarium Włoch, która odbyła się w dniach 1-2 września.

Papież nawiązał do obchodzonego 1 września przez włoski Kościół dnia ochrony stworzenia, który w tym roku poświęcony był wodzie. "Zanim będzie za późno trzeba podjąć śmiałe decyzje, które przywrócą silne przymierze między człowiekiem i ziemią. Potrzebne jest zdecydowane "tak" ochronie stworzenia i poważne zaangażowanie w to, ażeby odwrócić tendencje, mogące doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia" - apelował.

Benedykt XVI zaprosił wszystkich młodych do uczestnictwa w XXIII Światowych Dniach Młodzieży w Sydney, które odbędą się w lipcu 2008 r.

W modlitwie powszechnej młodzi Włosi modlili się, za Kościół i papieża Benedykta XVI, aby byli odważnymi wyznawcami Ewangelii; za szacunek dla darów ziemi, za oświecenie serc rządzących państwami, aby postępowali drogą dialogu i budowali świat sprawiedliwości i pokoju; za wszystkich przeżywających trudności życia, aby budowali szczęśliwą przyszłość oraz za wszystkich wybierających się na ŚDM do Australii, aby byli uczniami Chrystusa i świadkami Ewangelii.

Bądźcie prawdziwymi świadkami Chrystusa, w społeczeństwie, nosicielami Ewangelii nie abstrakcyjnej, lecz wcielonej w waszym życiu - powiedział Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański.

W krótkim przemówieniu papież nawiązał do sanktuarium Świętego Domku w Loreto nazywając go "domem otwartym, otwartym na świat, na życie, także na tę Agorę włoskiej młodzieży".

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, na wzór Ewangelii, odbyła się ceremonia rozesłania 72 młodych osób, reprezentujących 32 diecezje środkowych Włoch, do pracy misyjnej w różnych środowiskach społecznych.

Przed powrotem do Castel Gandolfo Benedykt XVI pozdrowił i podziękował członkom komitetu organizacyjnego jego wizyty, delegacji papieskiej, włoskiej obronie cywilnej oraz mieszkańcom Loreto. Po raz kolejny nawiązał do słów swojego poprzednika Jana Pawła II. "Loreto - powiedział wasz burmistrz, przytaczając słowa mego umiłowanego poprzednika Jana Pawła II - jest także domem Papieża i muszę powiedzieć, że w tych godzinach czułem się tu naprawdę jak w domu" - zaznaczył papież.

Benedykt XVI jest trzynastym papieżem, który odwiedził sanktuarium w Loreto. Jego poprzednik, Jan Paweł II odwiedzał je aż pięć razy.

Loreto jest największym sanktuarium Włoch. Odwiedza go rocznie 4 mln. pielgrzymów. Tutaj znajduje się "Święty Domek", który - jak głosi legenda - jako część nazaretańskiego mieszkania Maryi Panny, przeniesiony został przez aniołów z Nazaretu do Loreto ok. roku 1294.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg