Benedykt XVI: Apostołowie - orędownicy jedności

Liturgiczne obchody ku czci Apostołów Piotra i Pawła stanowią zaproszenie do stałej modlitwy i zdecydowanych starań o jedność uczniów Chrystusa - powiedział Papież w rozważaniu na Anioł Pański. Odwołując się do Soboru Watykańskiego II przypomniał, że chrześcijanie Wschodu i Zachodu pozostają sobie bardzo bliscy i już mogą liczyć na niemal pełną komunię.

„Nasze spotkania, wzajemne wizyty, prowadzony dialog nie są zwykłymi gestami uprzejmości, czy staraniem osiągnięcia kompromisu. Są znakiem wspólnej woli uczynienia tego co możliwe, aby jak najszybciej osiągnąć pełną jedność, tę, o którą prosił Ojca Chrystus po Ostatniej Wieczerzy: aby byli jedno . ut unum sint”.

Benedykt XVI wyraził nadzieję, że w te inicjatywy wpisze się również ogłoszony wczoraj Rok św. Pawła, związany z dwutysiącleciem urodzin Apostoła Narodów. Rozpocznie się on 28 czerwca przyszłego roku. Papież życzył, by planowane obchody rozbudziły misyjny zapał i ożywiły relacje ekumeniczne.

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, patronów Rzymu, jest w Wiecznym Mieście dniem wolnym od pracy. Papież złożył rzymianom życzenia pokoju i chrześcijańskiej pomyślności, zachęcając do postępowania w sposób godny Ewangelii. Poinformował także, że przyjął wystosowane przez kard. Crescenzio Sepe zaproszenie do odwiedzenia Neapolu. Uda się tam w niedzielę 21 października. Zwracając się do pielgrzymów przybyłych na południową modlitwę pozdrowił również Polaków:

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła ich wstawiennictwu zawierzam nowych Metropolitów z Warszawy i z Białegostoku, którzy dzisiaj otrzymali paliusze. Naśladując świętych Patronów Rzymu, w duchu wiary, niech umacniają waszą komunię z Chrystusem. Jednocząc się w radości całego Kościoła, wszystkim serdecznie błogosławię”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama