Benedykt XVI: Troska o męczeńskich chrześcijan Iraku

Ziemia Święta, Irak i Liban są stale obecne w modlitwie i działaniach Stolicy Apostolskiej oraz całego Kościoła. Zapewnił o tym Papież, spotykając się z uczestnikami posiedzenia ROACO, czyli Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim.

Niosą one wsparcie kościelnym wspólnotom obrządku wschodniego, a także łacińskiego na terenach powierzonych kompetencji Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.

„Obecność biskupów wschodnich pozwala mi podzielić się bólem i niepokojem ze względu na trudną sytuacją, w jakiej znajdują się rozległe obszary Bliskiego Wschodu” – powiedział Benedykt XVI. Podkreślił on, że tak upragniony i oczekiwany pokój wciąż jeszcze jest naruszany. Ulega pogwałceniu w sercach jednostek, a to podważa relacje międzyosobowe i wspólnotowe. Pokój osłabia się jeszcze bardziej wskutek dawnych i nowych niesprawiedliwości. Wygasa, pozostawiając miejsce przemocy. „Ta zaś przeradza się w mniej czy bardziej otwartą wojnę, która staje się – tak jak dzisiaj – dręczącym problemem międzynarodowym” – powiedział Ojciec Święty.

Benedykt XVI wyraził pragnienie wzniesienia na nowo modlitwy o dar pokoju w duchowej jedności z Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi, a także ze wszystkimi, którzy wierzą w Boga. Ponowił też apel do serc ludzi wyposażonych w odpowiedzialność za pokój. Obecnemu na audiencji patriarsze chaldejskiemu Emanuelowi III Ojciec Święty złożył kondolencje w związku z barbarzyńskim zamordowaniem 3 czerwca w Iraku po niedzielnej Liturgii bezbronnego kapłana i trzech diakonów.

„Cały Kościół towarzyszy z miłością i podziwem wszystkim swym synom i córkom. Wspiera ich w tej godzinie autentycznego męczeństwa dla imienia Chrystusa” – powiedział Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»