Asyż: Spotkanie z młodzieżą

Pogoń za rozrywką, próżność, ambicja, łaknienie przygód i sławy - te cechy młodego Franciszka z Asyżu nieobce są i współczesnym ludziom. Papież zwrócił na to uwagę spotykając się młodzieżą przed bazyliką Matki Bożej Anielskiej. Ojca Świętego powitało dwoje młodych przedstawiając swe nadzieje i troski, dzieląc się niepewnością jutra.

Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się z blisko półgodzinnym opóźnieniem, jednak Ojciec Święty miał dla młodych czas i zrozumienie. Sam uznał, że zbyt długie przemówienie może być dla nich trudne. Poprosił więc o piosenkę w przerwie, na co młodzi tylko czekali.

Odpowiadając następnie na postawione pytania Benedykt XVI zachęcił młodzież do naśladowania św. Franciszka, zwłaszcza w jego zdolności odnajdywania siebie poprzez spotkanie z Chrystusem. To właśnie miłość do Chrystusa skłoniła go do troski o odnowę Kościoła. Papież zauważył, że podobne wezwanie jak niegdyś do Franciszka kierowane jest dziś do każdego ochrzczonego.

„Kościół wzrasta i odnawia się na tyle, na ile każdy z nas się nawraca i uświęca” – podkreślił Benedykt XVI. Zachęcił młodzież do wielkodusznej odpowiedzi na Boże wezwanie, nawet gdyby dotyczyło ono powołania do życia kapłańskiego czy zakonnego. „Pięknie jest być sługą Pana, pięknie jest oddać mu życie” – wyznał Ojciec Święty.

Na zakończenie spotkania z młodzieżą, które było ostatnim punktem pielgrzymki, Papież ponownie przekazał młodym orędzie św. Franciszka, jako zaczyn na przemianę Trzeciego Tysiąclecia. Grupę młodych pozdrowił osobiście, ze wzruszeniem przez nich żegnany serdecznymi uściskami. Następnie odleciał helikopterem do Watykanu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg