Benedykt XVI: Pomoc charytatywna musi mieć odniesienie do Chrystusa

Zmiana struktur społecznych nie wystarcza, by zapewnić człowiekowi szczęście. Dlatego Kościół zwraca uwagę na najgłębsze potrzeby osoby - podkreślił Papież, spotykając się w Watykanie z uczestnikami 18. zgromadzenia ogólnego Caritas Internationalis.

Przypomniał on, że pierwsza krajowa Caritas powstała w Niemczech przed ponad wiekiem. W skład konfederacji Caritas Internationalis, powstałej w roku 1950 z inicjatywy Stolicy Apostolskiej, wchodzi dziś ponad 150 organizacji krajowych.

Benedykt XVI wskazał, że każda forma działalności charytatywnej w Kościele – indywidualnej czy zorganizowanej – musi mieć odniesienie do Chrystusa. Wynika stąd konieczność osobistego doświadczania wiary i odkrywania Boga, który jest miłością. Pracownik Caritas powołany jest, by dawać świadectwo tej miłości. Dając przez miłość świadectwo wiary, wzrasta w świętości za przykładem wielu ludzi, którzy służąc ubogim zostali potem wyniesieni do chwały ołtarzy. Działalność charytatywna wymaga zaangażowania na rzecz sprawiedliwości społecznej. Jednak zmiana niesprawiedliwych struktur to jeszcze nie wszystko.

„Jak powiedziałem niedawno w Brazylii do biskupów zgromadzonych w Aparecidzie, zadania polityczne «nie należą do bezpośrednich kompetencji Kościoła». Jego misją jest raczej wspieranie integralnego rozwoju osoby ludzkiej” - powiedział Papież. Podkreślił zarazem, że „wielkich wyzwań stojących obecnie przed światem, takich jak globalizacja, łamanie praw człowieka, niesprawiedliwe struktury społeczne, nie można podjąć i pokonać, jeśli nie skupi się uwagi na najgłębszych potrzebach osoby ludzkiej. Na promowaniu ludzkiej godności i dobra, a w ostatecznym rozrachunku – wiecznego zbawienia”.

Jak podkreśla dyrektor Caritas Polska ks. Adam Dereń podczas rzymskiego spotkania wiele się mówi o pilnej potrzebie budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

„Są to czteroletnie zjazdy Caritas ogólnoświatowej, które mówią o tożsamości Caritas, o nowych możliwościach rozwoju, o tym, czym Caritas powinna być w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej zmieniającej się rzeczywistości” – powiedział Radiu Watykańskiemu dyrektor „Caritas Polska”, ks. Adam Dereń.

Obecne spotkanie jest poświęcone świadkom dzieł charytatywnych, a jednocześnie budowniczym pokoju. „Polacy często nie zdają sobie sprawy, czym jest pragnienie pokoju w krajach Ameryki Południowej, Afryki czy Azji, ale na forum Caritas Internationalis jest to bardzo widoczne i przez wielu delegatów różnych państw bardzo mocno podkreślane” – stwierdził ks. Dereń.

Wśród priorytetów poruszanych podczas sesji znalazło się budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego - powiedział wicedyrektor Caritas Polska, o. Zdzisław Świniarski SSCC. Te spotkania są bardzo ważne, wybierany jest bowiem nowy zarząd, omawiane są też nowe priorytety i wyzwania. „Jest to pierwsze zgromadzenie Caritas Internationalis, które ma miejsce po wydaniu encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas est” – podkreślił o. Świniarski.

«« | « | 1 | » | »»