Watykan: Papieskie poparcie dla walki z głodem

Benedykt XVI przyjął Josette Sheeran, dyrektor wykonawczą Światowego Program Żywnościowego (WFP).

„Ojciec Święty jest niewątpliwie bardzo zatroskany o tych, którzy cierpią głód - powiedziała po spotkaniu Josette Sheeran. - Jasno podkreślił, że zarówno dla niego, jak i całego świata pomoc głodującym i wszystkim wystawionym na ryzyko głodu to priorytet". Jak zaznaczyła dyrektor wykonawcza Światowego Programu Żywnościowego "przesłanie jakie nam przekazał jest bardzo wyraźne: winniśmy kontynuować światowy program wyżywienia i starać się współpracować ze wszystkimi w niesieniu pomocy w sytuacjach kryzysu i głodu".

Ze swej strony Josette Sheeran wyraziła Ojcu Świętemu wdzięczność za obronę głodujących na świecie. "Jego działanie jest niczym wiatr w nasze żagle. Ilekroć zabiera głos na temat plagi ubóstwa i głodu zachęca nas do kontynuowania pracy. Przyczynia się do wzrostu świadomości, przez co równocześnie wzrasta poparcie dla pomocy głodującym” – powiedziała Josette Sheeran.

Światowy Program Żywnościowy jest instytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych powstałą w 1961 r. Do jej głównych celów należy realizacja pierwszego z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju - zmniejszenie o połowę liczby ludzi, którzy cierpią głód. W 2006 r. organizacja pomogła 87 mln 800 tys. w 78 krajach. Josette Sheeran jest 11. dyrektorem wykonawczym Światowego Program Żywnościowego. Urząd objęła w kwietniu br.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama