Młodzi przedsiębiorcy w Watykanie

Celem ekonomii musi być człowiek - przypomniał Papież na audiencji dla włoskiego Ruchu Młodych Przedsiębiorców.

„Każde przedsiębiorstwo trzeba uważać przede wszystkim za zbiorowisko osób, których prawa i godność należy szanować" - stwierdził Benedykt XVI. Ojciec Święty wyraził uznanie dla starań tego ruchu, aby podkreślać centralne miejsce człowieka na polu ekonomii. Zaznaczył, że trzeba, by ostatecznym odniesieniem każdej decyzji gospodarczej było dobro wspólne i zaspokajanie oczekiwań istoty ludzkiej. "Życie człowieka i jego wartości winny być zawsze zasadą i celem ekonomii” - stwierdził Papież.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że osiąganie jak największego zysku nie może być jedynym kryterium decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach. Trzeba zawsze chronić godność osoby. Ojciec Święty zachęcił przedsiębiorców do troski o zapewnienie zatrudnienia, zwłaszcza ludziom młodym. Przypomniał też znaczenie dla rozwoju społeczeństwa rodziny opartej na małżeństwie. Działania podejmowane dla jej dobra są wkładem w odnawianie tkanki społecznej. Zapewniają też podstawy autentycznego rozwoju ekonomicznego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama