Audiencja dla Episkopatu Włoch

Misyjne zadania Kościoła we Włoszech wskazał Papież uczestnikom 57. sesji plenarnej włoskiego episkopatu.

Spotykając się z nimi, przypomniał zakończoną w kwietniu br. wizytę "ad limina". Pozwoliła mu ona zobaczyć żywą wiarę Kościoła w tym kraju, jego bliskość ludziom i rodzinom, ale także trudności i wzrastające zagrożenia. Wiążą się one z kulturą naznaczoną relatywizmem. Wymagają pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Szczególne znaczenie ma ona, gdy chodzi o młode pokolenia. Okazją do niej będzie też wrześniowe spotkanie Benedykta XVI z włoską młodzieżą w Loreto.

Ojciec Święty nawiązał do tematyki obecnej sesji włoskiego episkopatu, którą jest misja Kościoła na zewnątrz i wewnątrz. Misja ta obejmuje z jednej strony narody dopiero otwierające się na wiarę oraz pochodzących z nich ludzi, którzy przybywają do Włoch, by tu mieszkać i pracować. Z drugiej strony działalność misyjna musi też objąć tych Włochów, którzy oddalili się od wiary czy ulegają naciskom laicyzacji.

Papież podkreślił konieczność szacunku dla innych religii i kultur w coraz bardziej pluralistycznym świecie. Zastrzegł, że nie może się jednak zmniejszać świadomość oryginalności, pełni i jedyności objawienia prawdziwego Boga, które w Chrystusie zostało nam ostatecznie dane. "Nie może też zanikać czy słabnąć misyjne powołanie Kościoła" - podkreślił Benedykt XVI. Ojciec Święty zauważył, że chrzecijanie żyją dziś coraz bardziej w klimacie kultury relatywistycznej. Dlatego coraz ważniejsze i pilniejsze jest zakorzenianie i doprowadzanie do dojrzewania u wszystkich wiernych pewności, że Chrystus, Bóg o ludzkim obliczu, jest naszym prawdziwym, jedynym Zbawicielem.

Benedykt XVI nawiązał też do swojej niedawno wydanej książki "Jezus z Nazaretu". Jest ona jest bardzo osobista. "Została ona napisana z intencją, byśmy mogli na nowo sercem i umysłem zobaczyć, że Chrystus jest rzeczywiście Tym, którego oczekuje ludzkie serce” - stwierdził Ojciec Święty.

Papież wyraził uznanie włoskiemu episkopatowi za wyraźne stanowisko w obronie rodziny opartej na małżeństwie – zgodne ze stałym nauczaniem Stolicy Apostolskiej. Przypomniał rzymską manifestację na rzecz rodziny z 12 maja. Zorganizował ją laikat katolicki, ale z poparciem licznych niekatolików. Ukazała ona znaczenie rodziny w społeczeństwie. Benedykt XVI zwrócił też uwagę na wartość kościelnej pomocy charytatywnej, zachęcając do jej rozwijania.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama