Castelgandolfo: Audiencja dla biskupów Mali

Malijscy katolicy mogą i powinni wnosić wkład w rozwój społeczeństwa. Wskazał na to Papież, spotykając się w Castelgandolfo z biskupami Mali, przybyłymi z wizytą ad limina.

Każdego z 6 tamtejszych hierarchów przyjął najpierw indywidualnie, a następnie na wspólnej audiencji. W tym kraju północno-zachodniej Afryki na ponad 12 mln ludności, w 85 proc. muzułmańskiej, jest tylko 235 tys. katolików. Katolicka wspólnota cieszy się jednak szacunkiem władz i ludności, jak podkreślił Benedykt XVI. Zachęcił on malijskich biskupów do pasterskiej miłości względem powierzonej im owczarni. Szczególną troską winni otaczać księży diecezjalnych, powołanych do coraz większego udziału w ewangelizacji, przy braterskiej współpracy z misjonarzami. Formacja kapłańska ma prowadzić do uczuciowej dojrzałości, jakiej wymaga życie w celibacie.

Ojciec Święty wskazał też na potrzebę odpowiedniego przygotowania wiernych do sakramentu małżeństwa i do przekazywania w rodzinie wiary dzieciom. W formacji świeckich ważne miejsce zajmuje nauka społeczna Kościoła, dzięki której mogą oni wnosić wkład w budowanie społeczeństwa sprawiedliwego i solidarnego. Władze winny udzielać pełnego poparcia dziełom na polu oświaty, pomocy społecznej i służby zdrowia, które Kościół prowadzi dla dobra całej ludności.

„Chciałbym wyrazić zadowolenie – stwierdził Papież – że malijscy katolicy – jak się dowiaduję – utrzymują serdeczne relacje ze swymi muzułmańskimi rodakami. Należy zwrócić szczególną uwagę, by je pogłębiać. Sprzyjać to będzie przyjaźni i owocnej współpracy między chrześcijanami i muzułmanami. Dlatego słuszne jest, aby tożsamość każdej wspólnoty można było wyrażać w sposób widoczny, ze wzajemnym poszanowaniem. Trzeba uznawać religijne zróżnicowanie wspólnoty narodowej i sprzyjać niezakłóconemu współistnieniu na wszystkich szczeblach społeczeństwa. Wówczas będzie można zdążać razem we wspólnym zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości, zgody i pokoju” – powiedział Benedykt XVI do malijskich biskupów.

Ojciec Święty kończy 18 maja kilkudniowy odpoczynek w Castelgandolfo. Po godz. 17.00 wróci helikopterem do Watykanu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama