Włoska prasa podsumowuje pielgrzymkę

Obrona rodziny i przestroga przed upolitycznianiem wiary to najważniejsze tematy poruszone zdaniem włoskiej prasy w ostatnim dniu pobytu Ojca Świętego w Brazylii.

W opinii dziennika „Il Messaggero” słowa Papieża na otwarcie V Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów należą do najważniejszych przemówień Benedykta XVI. Świadczą o przekonaniach politycznych i doktrynalnych Ojca Świętego. W tym bogatym tekście zawarta jest nie tylko analiza sytuacji rodziny, ale także relacji między Kościołem a polityką. Mowa jest o niebezpieczeństwach ideologii, o inkulturacji Ewangelii w Ameryce Łacińskiej, roli laikatu oraz upadku grożącego społeczeństwom, które oddalają się od Boga. Dokument prezentuje ortodoksyjną doktrynę i zdecydowane poglądy teologiczne Benedykta XVI, jest owocem osobistej refleksji Papieża – twierdzi wysłanniczka rzymskiego dziennika.

Prawicowy dziennik „Il Giornale” pisze, że to obszerne przemówienie jest niemal encykliką. Papieskie orędzie jest nową ewangelizacją, wskazując na pierwszeństwo wiary w Chrystusa i życia, które w Nim jest. W tym kontekście gazeta postrzega przestrogę przed bezpośrednim angażowaniem się Kościoła w działania polityczne, łączącą się z zachętą do odpowiedzialnego działania na tym polu katolików świeckich. Pierwszym polem działania Kościoła powinna być rodzina, zagrożona sekularyzacją, relatywizmem etycznym i ustawodawstwem wymierzonym przeciw życiu.

Turyńska „La Stampa” zauważa, że globalizacja problemów oraz laicyzacja atakująca również państwa o długiej tradycji chrześcijańskiej sprawiają, że papieskie przestrogi są aktualne na całym świecie. Szczególną uwagę zwraca dziennik na słowa krytykujące globalizację pozbawioną odniesienia do moralności, która za jedyne kryterium swych dążeń obrała zysk a nie dobro człowieka.

Natomiast największy włoski dziennik „Corierre dela Sera” koncentruje swą uwagę na zawartej w przemówieniu Ojca Świętego krytyce marksizmu i kapitalizmu, ograniczających „rzeczywistość” do dóbr materialnych, problemów społecznych, gospodarczych i politycznych. Zdaniem wysłannika gazety słowa Benedykta XVI odnoszą się przede wszystkim do tak zwanych „wspólnot podstawowych”, bliskich skrajnej lewicy.

Lewicowa „La Repubblica” podsumowując szóstą zagraniczną podróż Benedykta XVI powołuje się na wywiad kard. Tarcisio Bertone dla telewizji Globo. Watykański sekretarz stanu zwraca w nim uwagą na dwa centralne tematy przemówień Ojca Świętego, jakimi są rodzina i poszanowanie życia ludzkiego. Papież doskonale zdaje sobie sprawę z istniejących kontrowersji, tym niemniej, podobnie jak czynił to Jan Paweł II, uważa za niezbędne przepowiadanie piękna rodziny i życia ludzkiego. Benedykt XVI jest przekonany, że także osoby wyrażające inne opinie, jeśli dopomoże się im w refleksji, mogą zmienić zdanie – twierdzi kard. Bertone.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama