Stolica Apostolska za promocją godności kobiet

Stolica Apostolska popiera wszelkie wysiłki UNESCO umacniające godność dziewcząt i kobiet. Zapewnił o tym 20 kwietnia podczas 176. sesji Rady Wykonawczej tej organizacji prał. Francesco Follo.

Watykański przedstawiciel przy ONZ-towskich agendach w Paryżu zwrócił uwagę na znaczenie promocji godności kobiet oraz ich odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym.

Prał. Follo podkreślił, że kobietom przysługują te same prawa, co mężczyznom, choć równość płci musi oznaczać zarazem uszanowanie ich odrębności. Każda kobieta i mężczyzna zostali przez Boga obdarzeni tą samą godnością, której nikt nie może być pozbawiony. Wynika z niej, że każdego należy traktować jako osobę, a nie przedmiot. „Instancje polityczne i społeczne, krajowe i międzynarodowe mają obowiązek zapewnienia, aby respektowano tę godność, w każdej fazie życia” – podkreślił prał. Follo.

Jednocześnie watykański dyplomata zaapelował o zwrócenie baczniejszej uwagi na poszanowanie dziewcząt i kobiet, zwłaszcza w tym, co dotyczy ich integralności cielesnej, wolnej decyzji wyboru męża oraz dostępu do edukacji i życia społecznego. Wskazując na ważne role, odgrywane dziś przez kobiety w społeczeństwie stały obserwator Stolicy Apostolskiej wezwał organizacje międzynarodowe do korzystania z geniuszu kobiecego, zwłaszcza w promowaniu rodziny, budowaniu pokoju, dialogu oraz bardziej braterskich i solidarnych relacji w płaszczyźnie lokalnej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama