Matka Boża Trybunalska patronką parlamentarzystów

Stolica Apostolska przychyliła się do prośby parlamentarzystów, aby ustanowić ich patronką Matkę Bożą Trybunalską. Zdaniem przedstawicieli Parlamentu, wybór tej patronki rozpocznie „nowy etap odnowy moralnej polskiego życia politycznego".

„Ufamy, że wizerunek Matki Bożej Trybunalskiej, związany od wieków z posiedzeniami Trybunałów Koronnych i Sejmu Rzeczpospolitej, będzie dla parlamentarzystów duchową inspiracją lepszej służby dobru wspólnemu” – tak wybór patronki uzasadniał marszałek Sejmu Marek Jurek, który w imieniu parlamentarzystów zwrócił się w czerwcu 2006 r. do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika z prośbą o poparcie ich inicjatywy.

Biskupi, udzielając nihil obstat, przekazali sprawę do watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Załączyli także list parlamentarzystów do Ojca Świętego; wystosowany jeszcze przed majową wizytą Benedykta XVI w Polsce, podczas której Papież ukoronował wizerunek Matki Bożej Trybunalskiej. „Oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską Matki Bożej Trybunalskiej za patronkę parlamentarzystów polskich rozpoczęłoby – jak uważamy – nowy etap odnowy moralnej polskiego życia politycznego i pozwoliłoby pełniej spojrzeć na sprawowanie funkcji publicznej, dostrzegając w niej przede wszystkim jej służebny charakter” – napisali w nim przedstawiciele Sejmu i Senatu. W skierowanej do Ojca Świętego prośbie parlamentarzyści informują również, „że jest to inicjatywa zaakceptowana przez wszystkich Wicemarszałków Sejmu, szefów klubów Parlamentarnych oraz Marszałka Senatu, co sprawia, że każdy – niezależnie od przynależności klubowej gorąco ja popiera”. Oprócz marszałka Sejmu Marka Jurka (PiS) są pod nim podpisani inicjator i koordynator przedsięwzięcia Elżbieta Radziszewska (PO), marszałek Senatu Bogdan Borusewicz (niezrzeszony) oraz wicemarszałkowie V kadencji Sejmu RP: Jarosław Kalinowski (PSL), Bronisław Komorowski (PO), Marek Kotlinowski (LPR), Andrzej Lepper (Samoobrona) i Wojciech Olejniczak (SLD).

Na mocy dekretu Kongregacji z 2 marca 2007 r. Stolica Apostolska potwierdziła ustanowienie Matki Bożej Trybunalskiej „patronką wszystkich parlamentarzystów w Polsce”. Poinformował o tym Przewodniczącego Episkopatu prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Francis Arinze.

Obraz Matki Bożej Trybunalskiej, przedstawiający Matkę Bożą Pocieszenia jest dziełem włoskiego malarza. Najstarsze zapisy historyczne wskazują, że w roku 1580 obraz został ofiarowany Trybunałowi Koronnemu, który dwa lata wcześniej ustanowił w Piotrkowie król Stefan Batory. Początkowo obraz wisiał w farze św. Jakuba i na czas posiedzeń Trybunału był przenoszony z fary do kaplicy sądowej w ratuszu. Wizerunek Matki Bożej Trybunalskiej towarzyszył obradom Trybunału przez ponad 200 lat. Obraz przeniesiono później do jezuickiego kościoła św. Franciszka Ksawerego, który stał się Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej. Papież Benedykt XVI ukoronował obraz 26 maja 2006 r. podczas Mszy św. w Warszawie. Wcześniej, 27 października 2004 r. korony pobłogosławił Jan Paweł II. Uroczystości odpustowe odbywają się w sanktuarium rokrocznie 4 września, kiedy obchodzone jest liturgiczne święto ku czci Matki Bożej Pocieszenia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama